Nieuws 2

Dit is de nieuwspagina van Gemengd Koor Amuze. Hier lees je steeds actuele nieuwsberichten. Oudere berichten verhuizen na verloop van tijd naar de pagina Historie.


Opbrengst Rabobank Clubkascampagne

Op vrijdag 24 mei was de Roadshow van de Rabobank Clubkascampagne. Marie-José en Irene hebben een cheque in ontvangst genomen met het bedrag van 590,51 euro. Elke stem was deze keer 3,74 euro waard, dus we hebben 158 stemmen gekregen.


Ingelaste ledenvergadering op donderdag 4 april

Aanleiding voor deze ledenvergadering was de bestuurswissel. Bestuurslid Max Vogels had te kennen gegeven zijn plaats in het bestuur voor het verlopen van zijn termijn beschikbaar te stellen. Het bestuur had voor de evenwichtige vertegenwoordiging van de stemgroepen in het koor aan de sopranen verzocht zich kandidaat te stellen. Sopraan Anne Marie Hoeben stelde zich kandidaat en werd met algemene stemmen gekozen. Welkom, Anne Marie in het bestuur van Gemengd Koor Amuze.

Tijdens deze vergadering werd ook een wijziging van het huishoudelijk reglement door een van de leden voorgesteld en met meerderheid van stemmen aangenomen.

Voor meer informatie over het bestuur kijk je op pagina Bestuur, werkgroepen en commissie.


Lenteconcert

Op 31 maart organiseerde Amuze een Lenteconcert met medewerking van gemengd koor Melodia uit Geldrop en mannenkoor Bon Apart uit Beringe.

We waren al ruim op tijd aanwezig in zaal Zeegers . Toen Melodia ging inzingen kregen we de gelegenheid om mee te doen onder leiding van dirigente Irene Meeuwis. Van die gelegenheid maakten we graag gebruik.

Om 14.00 uur werd de middag geopend met een woordje van Marie-José en beet Amuze het spits af. Amuze zong een zevental liederen waaronder Let me down easy en The Rose, met Trudy en Oksana als onze vaste steunpunten.

Na een korte pauze vertolkte Melodia een aantal licht klassieke nummers met als slotlied Fliegermarsch, een nummer dat uitnodigde tot vrolijke interactie. Ook dit koor werd begeleid door Oksana, die daarmee Melodia uit de brand hielp.

Tenslotte  was het de beurt aan mannenkoor Bon Apart om hun liederen ten gehore te brengen. Er klonk een totaal ander geluid met hoog entertaingehalte, heel verrassend na het optreden van twee gemengde koren. Dirigent Bert Ramakers betrok het publiek erbij en we werden uitgenodigd om mee te zingen. Dat was natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd. Zo schalden  nummers als Sloop John B en ’t Dondert en het bliksemt door de zaal.

Het applaus loog er niet om. Deze middag was weer zo’n pareltje waarvan de vele aanwezigen zichtbaar genoten hebben.

Na het concert werd er nog geruime tijd gezellig nagekaart over deze zo bijzonder geslaagde middag.!!

Film en foto’s van dit concert zijn zichtbaar in de filmgalerij en fotogalerij.


Jaarvergadering over verenigingsjaar 2018

Op donderdagavond 21 februari 2019 kwamen de leden van Amuze naar zaal Zeegers voor de jaarvergadering. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd er niet eerst gerepeteerd. De avond begon met koffie/thee waarna de vergadering geopend werd door Marie-José. Zij had een extra woordje van welkom voor de nieuwe leden. Verder bedankte zij alle leden voor het verlenen van de vele hand- en spandiensten. Het bestuur en alle werkgroepen brachten verslag uit over de bezigheden van het afgelopen jaar. Het bestuur meldde een vacature in het bestuur wegens op eigen verzoek afgetreden lid Max Vogels en verzocht de sopranen om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. Inmiddels hebben alle leden het uitgebreide verslag van Lau ontvangen. Het was een fijne avond in goede sfeer. Deze nieuwe opzet, het op tijd beginnen met de vergadering viel in goede aarde.


Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!