Nieuws

Dit is de nieuwspagina van Gemengd Koor Amuze. Hier lees je steeds actuele nieuwsberichten. Oudere berichten verhuizen na verloop van tijd naar de pagina Historie.


Concert van Seniorenharmonie Helmond en Gemengd Koor Amuze op 13 oktober a.s.


Afsluiting zomervakantie 2019 – Start seizoen 2019-2020

De meeste leden van Amuze kwamen  op donderdag 22 augustus naar Zaal Zegers voor de barbecue die georganiseerd werd om de zomervakantie af te sluiten en om zich te richten op het nieuwe seizoen. De leden werden verwacht tussen half 7 en kwart voor 7. Na een welkomstwoordje van voorzitster Marie-José  werd gevraagd om tafel voor tafel naar het smakelijk buffet te gaan om een lekker maaltje op te scheppen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Hoe fijn is het als alles voor je bereid wordt en je alleen maar    je bordje naar eigen keuze hoeft te vullen. Jacqueline en Herman zorgden ervoor dat ieder ruimschoots aan zijn trekken kon komen, er lag steeds vlees genoeg op de plaat. Verder zorgden de salades, frites, broodjes en sausjes (warm en koud) voor een smakelijk geheel.   Er werd dankbaar gebruik gemaakt van dit goed verzorgde buffet.

Uiteraard werd er volop bijgepraat, tenslotte hadden de meeste leden elkaar al een hele tijd niet meer gezien. Het was een gezellige drukte in de zaal. Els liep af en aan en zorgde ervoor dat we niets tekort kwamen,  praten maakt dorstig…

Wat een mooi begin alweer van het nieuwe seizoen, wat fijn om elkaar weer te zien en wat een goede keuze om te beginnen met een barbecue zodat we alle gelegenheid hadden om elkaar bij te praten.

Dat is maar goed ook! Volgende week, op de eerste repetitie komt Oksana al dus dat wordt meteen het eerste uur al flink doorzingen. Trudy raadt dan ook aan om aan de slag te gaan met Lax Vox , tenslotte zijn we niet meer gewend om flink door te zingen.  Deze raad nemen we natuurlijk allemaal ter harte , toch?!

We hebben weer zin in dit nieuwe jaar, we gaan ons voorbereiden op ons optreden van 13 oktober in Helmond, waar we te gast zijn bij het Seniorenorkest! Daar kijken  we nu al naar uit!


Amuze zingt tijdens Dodenherdenking

Op 4 mei 2019 luisterde Amuze de Dodenherdenking op. Om half 7 stroomde de Klepel aardig vol waarna om kwart voor 7 het programma geopend werd door het vernieuwde  oorlogscomité. Muziekvereniging Sancta Maria speelde het stemmige nummer Bolero uit Paso Flamenco van Kees Vlak. Burgemeester Vos  benadrukte in zijn toespraak het belang van het blijven herdenken en het blijven doorvertellen van al wat gebeurd is. Over vrijheid, vrijheid doorgeven, over in vrijheid kiezen. Daarna zong Amuze het lied Cent Mille Chansons van Frida Boccara met Nederlandse tekst:  Als een lied dat duizend jaar klinkt, als een vredeslied dat men duizend maal zingt. ….zingen wij dit refrein dat er vrede moge zijn….

Het programma werd vervolgd met een opname van indrukwekkende oorlogsherinneringen van Piet Driessen. Wat mooi dat hij vele  gebeurtenissen zo goed wist te verwoorden. Zo komt de geschiedenis tot leven!  Sancta Maria bracht daarna The Exodus song van Ernst Gold/Pat Boone ten gehore.

Moeder en dochter lazen fragmenten voor uit het dagboek van Goen Werts. Hoe bijzonder is het dat deze vrouw zoveel opgeschreven heeft dat wij zoveel te weten komen over de sfeer/gebeurtenissen uit die bewogen spannende tijd!

Amuze sloot het programma af met Join hand in hand van Terre McPeeters, waarna ieder zich naar buiten begaf voor een stille tocht naar het Moussaultpark. De stoet werd voorafgegaan door het Sint Jorisgilde en Scouting Asten. Mooi overigens dat ook jonge kinderen betrokken werden  bij deze bijeenkomst. In het park volgde kransleggingen door de burgemeester en zijn vrouw, door keizer Antoon van Helmond en waarnemend koningin Marijke Joosten, door Scouting Asten. Na de vendelgroet door Antoon van Helmond legden alle aanwezigen een bloem op het monument. Luc Martens speelde de Last Post en daarna werd het 2 minuten stil…. Hierna werd het Wilhelmus gespeeld  door Sancta Maria   en gezongen door Amuze en alle aanwezigen. Heel indrukwekkend.

Na deze ceremonie begaven velen zich naar de Klepel om zich op te warmen, want hoe blij iedereen ook was dat het niet regende, het was toch wel erg koud! Tijdens de koffie werd er volop nagepraat over alle opgedane indrukken. Over hoe de geschiedenis gaat leven door het vertellen van verhalen over de gebeurtenissen in onze eigen omgeving door mensen uit onze eigen omgeving. Het verhaal van Piet Driessen en de fragmenten uit het dagboek van Goen Werts zullen bijblijven en hebben de geschiedenis tot leven gebracht.

Wat mooi dat het Sint Jorisgilde deze organisatie op zich neemt en wat fijn dat Amuze een steentje bij mocht dragen.


Opbrengst Rabobank Clubkascampagne

Op vrijdag 24 mei was de Roadshow van de Rabobank Clubkascampagne. Marie-José en Irene hebben een cheque in ontvangst genomen met het bedrag van 590,51 euro. Elke stem was deze keer 3,74 euro waard, dus we hebben 158 stemmen gekregen.


Ingelaste ledenvergadering op donderdag 4 april

Aanleiding voor deze ledenvergadering was de bestuurswissel. Bestuurslid Max Vogels had te kennen gegeven zijn plaats in het bestuur voor het verlopen van zijn termijn beschikbaar te stellen. Het bestuur had voor de evenwichtige vertegenwoordiging van de stemgroepen in het koor aan de sopranen verzocht zich kandidaat te stellen. Sopraan Anne Marie Hoeben stelde zich kandidaat en werd met algemene stemmen gekozen. Welkom, Anne Marie in het bestuur van Gemengd Koor Amuze.

Tijdens deze vergadering werd ook een wijziging van het huishoudelijk reglement door een van de leden voorgesteld en met meerderheid van stemmen aangenomen.

Voor meer informatie over het bestuur kijk je op pagina Bestuur, werkgroepen en commissie.


Lenteconcert

Op 31 maart organiseerde Amuze een Lenteconcert met medewerking van gemengd koor Melodia uit Geldrop en mannenkoor Bon Apart uit Beringe.

We waren al ruim op tijd aanwezig in zaal Zeegers . Toen Melodia ging inzingen kregen we de gelegenheid om mee te doen onder leiding van dirigente Irene Meeuwis. Van die gelegenheid maakten we graag gebruik.

Om 14.00 uur werd de middag geopend met een woordje van Marie-José en beet Amuze het spits af. Amuze zong een zevental liederen waaronder Let me down easy en The Rose, met Trudy en Oksana als onze vaste steunpunten.

Na een korte pauze vertolkte Melodia een aantal licht klassieke nummers met als slotlied Fliegermarsch, een nummer dat uitnodigde tot vrolijke interactie. Ook dit koor werd begeleid door Oksana, die daarmee Melodia uit de brand hielp.

Tenslotte  was het de beurt aan mannenkoor Bon Apart om hun liederen ten gehore te brengen. Er klonk een totaal ander geluid met hoog entertaingehalte, heel verrassend na het optreden van twee gemengde koren. Dirigent Bert Ramakers betrok het publiek erbij en we werden uitgenodigd om mee te zingen. Dat was natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd. Zo schalden  nummers als Sloop John B en ’t Dondert en het bliksemt door de zaal.

Het applaus loog er niet om. Deze middag was weer zo’n pareltje waarvan de vele aanwezigen zichtbaar genoten hebben.

Na het concert werd er nog geruime tijd gezellig nagekaart over deze zo bijzonder geslaagde middag.!!

Film en foto’s van dit concert zijn zichtbaar in de filmgalerij en fotogalerij.


Jaarvergadering over verenigingsjaar 2018

Op donderdagavond 21 februari 2019 kwamen de leden van Amuze naar zaal Zeegers voor de jaarvergadering. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd er niet eerst gerepeteerd. De avond begon met koffie/thee waarna de vergadering geopend werd door Marie-José. Zij had een extra woordje van welkom voor de nieuwe leden. Verder bedankte zij alle leden voor het verlenen van de vele hand- en spandiensten. Het bestuur en alle werkgroepen brachten verslag uit over de bezigheden van het afgelopen jaar. Het bestuur meldde een vacature in het bestuur wegens op eigen verzoek afgetreden lid Max Vogels en verzocht de sopranen om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. Inmiddels hebben alle leden het uitgebreide verslag van Lau ontvangen. Het was een fijne avond in goede sfeer. Deze nieuwe opzet, het op tijd beginnen met de vergadering viel in goede aarde.


Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!


Kerstconcert van Amuze met Palet en Logeko

Op 23 december organiseerde Amuze een Kerstconcert samen met de gastkoren Palet en Logeko uit Overloon. De koren hebben een goede link met elkaar. Oksana begeleidt niet alleen ons koor, maar is tevens dirigente van beide gastkoren. Ze was daardoor de hele middag in actie. Dat deed ze met verve! Leuk om haar in haar rol als dirigente bezig te zien. Het concert werd druk bezocht. Al ver voor aanvang van het concert liep zaal Zegers vol en was het zoeken naar een plaatsje. Het publiek kreeg een afwisselend programma voorgeschoteld. De 3 koren met zeer verschillend repertoire zorgden voor een grote variatie aan kerstliederen, wat zeer gewaardeerd werd door de aanwezigen. Na een openingswoordje van Marie-José beet Amuze het spits af , waarna Palet en Logeko zongen. Na de pauze zongen Palet, en Logeko waarna Amuze het laatste blok voor haar rekening nam. Ons laatste lied was Holy night, toch wel een lied dat de meesten van ons als favoriet hebben. Trudy was erg tevreden over de uitvoering ervan. Maar het is natuurlijk haar bezielende leiding en haar expressieve gezicht haha die ons tot dat resultaat brengen.

Tot slot zongen de 3 koren gezamenlijk: Joy to the World . Het was een geweldige middag vol muziek en groot enthousiasme met veel applaus als waardering. Uiteraard kregen Trudy en Oksana een welverdiend bloemetje aangeboden.

Na het concert bleef het nog lang gezellig in zaal Zegers.

Er werd de mogelijkheid geboden om een vrijwillige bijdrage te schenken voor Alzheimer Nederland. En zo kan de penningmeester toch mooi een bedrag van 252 euro overmaken!! Waarvoor hartelijk dank!!

Er zijn filmopnames gemaakt. Deze films zijn zichtbaar in de filmgalerij.

Foto’s zijn zichtbaar in de fotogalerij.


Kerstviering op 20 december 2018

We startten de avond al om half 8 en hebben voorafgaande aan de kerstviering met Oksana de generale repetitie gehouden voor het concert van aanstaande zondag.

Zo konden we rond kwart voor 9 aan de kerstviering beginnen en de stemming zat er meteen in. Bij de koffie /thee werden appelflapjes aangeboden en tevens een extra traktatie in de vorm van chocoladesoesjes van Ria van Bussel vanwege haar 50 jarig huwelijk. Natuurlijk werd zij enthousiast toegezongen!

Zaten we vorig jaar nog in Ommel bij Guus, dit jaar vierden we voor de eerste keer Kerst in zaal Zegers. De gastvrouwen Jacqueline en Els deden er alles aan om het ons naar de zin te maken. De zaal was feestelijk in kerstsfeer gebracht, dat was al heel leuk binnenkomen. Verder waren de tafels gezellig verdeeld over de ruimte, waardoor er volop bijgepraat kon worden. En daar werd zeker gebruik van gemaakt, er werden levendige gesprekken gevoerd.

In de loop van de avond zorgden een aantal actieve leden voor diverse muzikale optredens. Het spits werd afgebeten door Jan Bukkems , Anne-Marie, Max en Frenki met Mary’s Boy Child. Een sfeervolle opening en met een extra compliment voor Frenki die haar debuutoptreden had! Jan Bukkems en Anne-Marie brachten An angel cried ten gehore.

De stemmen van dit tweetal klinken zo mooi samen! Ook Jan Vinkenvleugel debuteerde bij Amuze. Niet alleen muzikaal, Jan hield er nog een aardig woordje bij met diepgang Jan is niet van de zoete kerstliedjes, hij linkte door via de veranderingen in de zestiger jaren in de muziek met nieuw verworden vrijheden en via gebeurtenissen , transformaties, nieuwe krachten, gele hesjes concludeerde hij: veel mensen hebben het goed maar zijn toch ontevreden. Zo kwam hij tot het zingen van Bob Dylan’s : Times are changing. Jan begeleidde zich op de gitaar, waarop hij nog weinig ervaring had zoals hij zelf aangaf maar hij had hier extra voor gerepeteerd. Na dit mooie lied beschreef Jan de mooie dingen die worden bezongen en zo belandde hij bij het lied: Somewhere over the rainbow. Een heel geslaagd optreden!

Ook Jan Verdonk (dit is al de derde Jan!) nam alvorens te gaan zingen het woord. Hij zou wat Zeeuws spreken, Limburgs en wellicht nog Astens. Hij leidde ons terug naar onze kindertijd, naar onze puberteit, naar de mantelzorg, wie heeft er een prentje bij zich? Heel herkenbaar voor ons allemaal. Het lied: Vader ik zal oe dragen dat Jan zo ingetogen en zo gevoelig zong maakte diepe indruk. Jan sloot af met Silent night, eveneens prachtig.

Jet had een boodschappenlijstje voor ons waarmee we misschien de komende tijd vooruit kunnen. Er stond onder meer op: een krat dankbaarheid, twinkelende ogen, lachen, mag aan een stuk en veel porties geluk! Mooi om hier juist deze dagen bij stil te staan.

De optredens volgden elkaar met tussenpozen op. Max en Jan Bukkems zongen over Kerstmis bij ons oma thuis, heel mooi. Jan Bukkems en Anne-Marie brachten Little Drummer Boy ten gehore. Verder zongen Max en Jan Bukkems ( die, gelukkig, niet te stuiten waren) Dreams van the Everly Brothers en Falling in Love.

Daarna riep Jan Bukkems Anne-Marie naar voren, tot verrassing ?? van laatstgenoemde. Samen zongen zij Somewhere between. waarop een enkeling tussen de schuifdeuren zelfs een dansje waagde te maken.

Het laatste optreden was van jawel, Jan Bukkems, nu met Trudy. Samen vertolkten zij: My best friend. Een zeer geslaagd slotoptreden!

Anne-Mie bedankte Jacqueline en Els voor hun gastvrijheid en alle mensen die voor ons opgetreden hebben. Alle ingrediënten bij elkaar zorgden voor, alweer, een hele fijne avond voor ons allemaal.


Herfstconcert Geldrops Mannenkoor

Op zaterdagavond 10 november was Amuze te gast bij het Geldrops Mannenkoor in ’t Kruispunt in Geldrop.

Het viel ons al meteen op dat een en ander goed georganiseerd was. Aan ons werd een eigen zaaltje toegewezen waar we ons konden voorbereiden op ons optreden.

Er heerste al direct een fijne sfeer in de volle zaal. Na het welkomstwoordje van onze gastheer beet het Geldrops Mannenkoor het spits af met mooie Italiaanse nummers van Salieri, Verdi en Cottrau.Het koor staat onder bezielende leiding van dirigent Antoine Kop met begeleiding van Juliette Vermaes op piano. Het publiek genoot.

Vervolgens nam Gemengde Zangvereniging Melodia plaats op het podium met dirigente Irene Meeuwis die met haar sierlijke directie het koor tot grote hoogte bracht. Het koor werd begeleid door Rob van Heck op piano. Melodia bracht nummers ten gehore van Rossini, Gershwin,Nicolai en Dostal. Ook dit optreden werd zeer gewaardeerd door het publiek, dat met een goed gevoel de zaal verliet voor een versnapering in de pauze.

Na de gezellige pauze trad Amuze aan. We hebben een afwijkend repertoire maar dat gaf ook weer een leuke afwisseling in het programma. Fijn dat we met ons grote koor genoeg ruimte hadden om zo te staan dat we Trudy goed konden zien. We hadden ons allemaal voorgenomen om extra alert te zijn bij lastige passages. De alten waren blij dat L’oiseau et l’enfant zo goed gezongen werd. Het mantra om alles hoog te houden wierp zijn vruchten af. We hebben heerlijk gezongen en onze liederen werden enthousiast ontvangen. Dank je wel Trudy, dank je wel Oksana en dank je wel Lia voor je mooie solo in Eres tu.

Gastkoor Geldrops Mannenkoor sloot het concert af met nummers van Bellini, Puccini en als klapstuk Funiculi Funicola van Denza/ Turco. Wat een heerlijke sfeer hing er in de zaal, wat was dit een prachtig concert! De organisatie kan tevreden terugkijken op deze avond en zo ook het publiek en de deelnemende koren. Het is zo fijn om samen te zijn met mensen die van muziek houden. Zo fijn om de nummers ten gehore te brengen waar je zo lang aan gewerkt hebt. Zo fijn om dan waardering te krijgen en een groot applaus!!

Na het concert bleven veel mensen nagenieten onder het genot van een drankje. Het was een zeer geslaagde avond!

Foto’s van deze heerlijke concertavond staan in de Fotogalerij.

Twee filmopnames van liederen door Amuze staan in de Filmgalerij


Ceciliafeest op 1 november 2018

Het eerste Ceciliafeest in zaal Zeegers. De leden werden onthaald in een sfeervol in herfstsfeer ingerichte zaal. Na koffie/thee met lekkere vlaai werden de jubilarissen gehuldigd, dit jaar 2 in getal.

Als eerste werd Tinie van Duppen, alt, gehuldigd omdat zij 12 ½ jaar lid is van Amuze. Marie-Jose sprak ook Tinie toe. Amuze kan op Tinie, een zeer betrokken en enthousiast lid, altijd rekenen. Tinie ontving een boeket bloemen en kreeg de zilveren muzieksleutel opgespeld als waardering.

Daarna werd Jan Verdonk, 40 jaar lid, toegesproken door Marie-José. Zij bleek goed geïnformeerd te zijn en het bleek dat er na die 40 jaren heel wat saillante details van Jan te vertellen te zijn. Dat gebeurde met verve en de stemming zat er zo al vroeg op de avond in. Jan staat altijd klaar voor Amuze en is een aantal jaren voorzitter geweest. Met zijn gitaar zorgt hij geregeld voor gezellige momenten. Jan werd in de bloemetjes gezet en kreeg een mooi beeldje aangeboden. Omgekeerd bood Jan het bestuur een door de muziekwerkgroep uit te zoeken muziekstuk aan!

Amuze hoopt nog lang te mogen genieten van deze sympathieke leden!

De avond werd vervolgd met een veiling, waarvan de opbrengst bedoeld is voor het spekken van de kas. Nou, dat is gelukt! Veilingmeester Jan Vinkenvleugel met zijn lieftallige assistente Annemie slaagde er met zijn humor en gevatte opmerkingen in om de sfeer te verhogen en de opbrengsten te optimaliseren. Alle leden hadden thuis eens goed rondgekeken wat ze konden missen om in te leveren voor deze veiling. De meest uiteenlopende artikelen lagen uitgestald op tafel. Er werd goed geboden, de opbrengsten kwamen tenslotte ten goede aan Amuze!

Dit was weer zo’n avond met een gouden randje. De werkgroep bestaande uit Tonnie en Marianne mag trots zijn op deze uiterst geslaagde activiteit!

Voor foto’s zie de fotogalerij.


Uitwisseling met Astens Mannenkoor

Op donderdagavond 4 oktober 2018 was het Astens MannenKoor te gast bij Gemengd Koor Amuze. Het doel daarvan is om de vriendschapsband te onderhouden en te versterken. We doen dat jaarlijks. Er worden door de koren enkele liederen gezongen, vaak nieuw repertoire. Fijn om in informele sfeer iets nieuws te brengen voor we het in een concert aan nog meer mensen laten horen.

Daarnaast hebben we sinds vorig jaar ook veel gelegenheid tijdens deze uitwisselingsavond voor optredens van duo’s, trio’s en kleine groepen koorleden. En wat een talent kwam er weer op de bühne. De apparatuur stond klaar en werd vakkundig bediend door een van de leden.

Na het welkomstwoord van voorzitter Marie-José traden achtereenvolgens in de volle Zaal Zegers op:

Amuze met L’oiseau et l’enfant en Mull of Kintyre, Rinie en twee AMK-mannen, Helga en Ad, AMK met Ohio, de 3 J’s, ofwel Jan, Jan en Jan uit Asten, Herma en Harrie met een heerlijke meezinger, Jan en Max, Annemarie en Jan, Toffel Vier, Han Verspaaij.

Dankwoorden van beide voorzitters werden uitgesproken en vervolgens was er een heel gezellige nazit, met ook nog spontane zang door dames van Amuze en Toffel Vier.

Voor de foto’s: zie fotogalerij.

Afsluiting zomervakantie 2018 – Start seizoen 2018-2019

Gemengd koor Amuze sloot donderdag 23 augustus de zomervakantie af met een barbecue in zaal Zegers. De meeste leden waren ruimschoots voor 7 uur ’s avonds aanwezig. Herman en Jaqueline hadden alles klaar staan en het feest kon beginnen. De kipsaté, de hamburgers, de 3 soorten salades en frites vonden gretig aftrek. Het werd dan ook een zeer geslaagde barbecue; het geheel was zeer goed verzorgd. Verder was de zaal heel gezellig ingericht. De leden hadden elkaar veel te vertellen en iedereen was blij om elkaar weer terug te zien. Kortom het was een zeer geslaagde avond.

Op donderdagavond 30 augustus zijn we om 20:00 uur weer van start gegaan met de repetities om ons voor te bereiden op de optredens die in het najaar staan gepland. Wij mochten daarbij een aantal nieuwe leden verwelkomen! Fijne start!


Financiële opstekers!

Vrijdagavond 25 mei was de Roadshow van de Rabobank Clubkascampagne op de Markt in Asten. Hier werden aan de vertegenwoordigers van de verenigingen de cheques overhandigd. Irene mocht een cheque met een bedrag van 717,57 euro in ontvangst nemen. Een paar weken geleden waren Tinie van Duppen en Tineke Kramer bij de finale van de PLUSactie in zaal Van Hoek, waar Amuze een bedrag van 205,00 euro ophaalde.

Gemengd Koor Amuze is heel erg blij met de PLUSActie en de Rabobank Clubkascampagne en met deze geweldige financiële opstekers! DANK aan allen die hieraan hebben bijgedragen!