Welkom

Amuze is een gemengd koor te Asten, dat bestaat uit circa vijfenvijftig leden in de stemgroepen sopranen, alten, tenoren en bassen. Nieuwe liederen worden driestemmig ingestudeerd in de stemmen sopranen, alten en baritons.

Het doel van gemengd koor Amuze is vastgelegd in de statuten: gezamenlijk op een recreatieve, verantwoorde en culturele wijze zang en muziek beoefenen, waarbij tevens de elementen ontspanning, gezelligheid en vriendschap voor de leden erg belangrijk zijn.