Welkom

Amuze is een gemengd koor te Asten, dat bestaat uit circa vijfenvijftig leden in de stemgroepen sopranen, alten, tenoren en bassen. Nieuwe liederen worden driestemmig ingestudeerd in de stemmen sopranen, alten en baritons.

Het doel van gemengd koor Amuze is vastgelegd in de statuten: gezamenlijk op een recreatieve, verantwoorde en culturele wijze zang en muziek beoefenen, waarbij tevens de elementen ontspanning, gezelligheid en vriendschap voor de leden erg belangrijk zijn.

In 2024 bestaat Amuze al 50 jaar. Daar hoort een feestelijke nieuwe foto bij!

Amuze 50 jaar

In het voorjaar van 2023 gingen wij op de foto in ’t Kwartier in Asten:

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan gingen wij op de foto: