Bestuur, werkgroepen en commissie

 Bestuur

voorzitter

Marie-José Gondrie,  voorzitter@gemengdkooramuze.nl

secretaris

Lau Joosten, secretaris@gemengdkooramuze.nl

penningmeester

Irene Wouters, penningmeester@gemengdkooramuze.nl

vicevoorzitter

Annemie van Gerwen, info@gemengdkooramuze.nl

bestuurslid

Anne Marie Hoeben, info@gemengdkooramuze.nl

Secretariaat

Lau Joosten, Siriusstraat 15, 5721 XX Asten, tel. 0493 – 692810, secretaris@gemengdkooramuze.nl

Werkgroepen

 

Binnen gemengd koor Amuze zijn enkele werkgroepen en een commissie actief, te weten:

Evenementen

Annemie van Gerwen, info@gemengdkooramuze.nl

Lief en Leed

Marjan Joosten-Eijsbouts, info@gemengdkooramuze.nl

Muziekkeuze

Anne Marie Hoeben, info@gemengdkooramuze.nl

Kledingcommissie

Irene Wouters, info@gemengdkooramuze.nl

PR commissie

Helga Atteveld, info@gemengdkooramuze.nl

Presentielijst en ledencontact

Marie-José Gondrie, info@gemengdkooramuze.nl