Historie

Dit is de historiepagina van Gemengd Koor Amuze. Hier lees je steeds berichten waarin we terugblikken op bijzondere momenten.


Gemengd koor Amuze verhuist naar Ommel

Omdat eind 2021 zaal Zegers in Asten is gestopt moest het gemengd koor Amuze uit Asten op zoek naar een nieuwe locatie om te repeteren. Die locatie hebben ze inmiddels gevonden bij café-zaal Ons Jantje in Ommel, waar ze in het verleden ook tien jaar hebben gerepeteerd toen Guus Knoops de uitbater was. Afgelopen zaterdag waren het bestuur en de dirigent van Amuze in Ommel om met Jan en Debby Verspeek afspraken te maken voor de repetities op de donderdagavonden.

Op 17 februari wordt gestart met een korte repetitie van 20.00 tot 21.00 uur. Daarna koffie/thee en afsluiting tegen 22.00 uur. Vanaf 24 februari zijn er dan weer volledige repetities; aanvang 20.00 uur. Het bestuur, de dirigent en de leden zijn erg blij dat er weer gestart kan worden met de repetities.

Op de foto van links naar rechts: Marie-José Gondrie, Lau Joosten, Irene Wouters, Trudy Timmers (dirigent) en Anne Marie Hoeben. Annemie van Gerwen ontbreekt op de foto.


De repetities verhuizen naar Ons Jantje, maar … eerst alle spullen verhuizen! 


De eerste repetitie sinds 5 maart 2020!

De  leden van Amuze hadden hun vertrouwde plekje weer ingenomen. Aanvankelijk wat onwennig maar dat was voor de meesten niet van lange duur.
Voorzitter Marie-José heette ons van harte welkom. Ze was blij met de goede opkomst.We mogen weer samen zingen! Wat hebben we allemaal uitgekeken naar dit moment!
Ook Trudy sprak haar blijdschap uit om weer met ons te mogen repeteren. We zouden voorzichtig van start moeten gaan, want onze stembanden zouden wel merken dat ze lang niet op volle kracht gebruikt waren.  En daar kwamen de flesjes water weer te voorschijn en gingen we aan het bubbelen. Daarna wat liedjes om in te zingen en verder kwam er een heel repertoire aan vertrouwde liederen aan de orde.

Wat waren we allemaal blij en wat waren we enthousiast. Niet alle nummers zaten er na al die tijd nog even goed in, er mag nog aan geschaafd worden maar al met al was het helemaal niet zo verkeerd. Een grote meevaller!!
Na de pauze die natuurlijk gebruikt werd om volop bij te praten begon de jaarvergadering. Alle leden hebben de notulen ontvangen over de kalenderjaren 2019 en 2020. Het bestuur heeft beslist niet stilgezeten tijdens de afgelopen periode,  de werkgroepen hadden minder werk gehad door de omstandigheden.

De werkgroep activiteiten werd nog eens extra bedankt voor de leuke attenties die zij verzorgd hebben om alle leden een hart onder de riem te steken! Heel attent!
Wat de inhoud van de vergadering betreft, deze valt te lezen in het ongetwijfeld complete verslag van Lau.
Marie-José sloot de vergadering met dankwoorden voor de komst. Ze sprak de hoop uit dat er nog veel gezellige avonden zouden volgen en dat we samen gezond zouden blijven.
Daarna bleven heel wat leden nog nagenieten van dit bijzondere samenzijn.

 


December met kerstattentie van de activiteitencommissie

In de dagen na Sinterklaas hebben alle leden van het koor van de activiteitencommissie een kerstattentie ontvangen. Wat een hartelijke, leuke en lekkere verrassing in deze onzekere tijd. De bijgesloten kaart met de goede wensen van bestuur en activiteitencommissie roepen hele goede herinneringen op aan het kerstspel met het Astens Kerstverhaal van 2019. Wat was dat prachtig en we vroegen ons toen al af hoe dat ooit geëvenaard zou kunnen worden?! Daar hoeven we ons in elk geval dit jaar het hoofd niet over te breken. Jammer, maar helaas. We misten al het Ceciliafeest met de huldiging van de jubilarissen. We missen de gezellige repetities met het kerstrepertoire, de fijne vieringen en niet te vergeten het jaarlijkse kerstconcert. Het is niet anders, we moeten er allemaal mee dealen. We zijn blij met de maandelijkse nieuwsbrief van het bestuur, waardoor we een beetje contact houden met elkaar. En natuurlijk hopen we allemaal dat we volgend jaar weer mooie kerstklanken samen kunnen laten klinken!


RABO Club Support; doe mee en breng je stem uit! 

RABO Club Support is de vervanger van de RABOBANK Clubkascampagne.

Dit jaar stelt de Rabobank 10,00 per lidmaatschap beschikbaar.

Rabobank-leden bepalen hoe dit bedrag onder de verenigingen en stichtingen verdeeld wordt. Als lid van de Rabobank is jouw stem dus geld waard.

Stemmen via de Rabo App!

Stemmen verloopt dit jaar anders dan je van de Rabobank gewend bent. Via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren kun je stemmen op jouw favoriete club. Je ontvangt dit jaarvan de Rabobank dan ook geen stemcode per e-mail of post. Stemmen kan gemakkelijk onder de knop Zelf regelen. De stemperiode loopt van 5 tot en met 25 oktober 2020. Alleen Rabobank-leden kunnen stemmen. Als lid van jouw Rabobank kun je alleen stemmen op verenigingen en stichtingen die bankieren bij jouw Rabobank.

Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je geen toegang tot de Rabo App en Rabo Internetbankieren, dan ontvang je van de Rabobank een e-mail met  unieke stemcode. Met deze code kun je tijdens de stemperiode via www.rabobank.nl/clubsupport jouw stem uitbrengen.

Elk lid kan 5 stemmen uitbrengen; maximaal 2 stemmen op dezelfde club.

We hebben met de koren Vocal Surprice en het Astens Mannenkoor afgesproken dat we samenwerken en op elkaar stemmen om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Dus bij deze het verzoek om te stemmen op gemengd koor Amuze, Vocal Surprice en het Astens Mannenkoor.

Probeer ook familieleden, vrienden en buren over te halen om te stemmen op ons koor.


24 september 2020. Korte ledenvergadering met gezellig samenzijn –op afstand -van Gemengd Koor Amuze in Zaal Zegers.

Omdat er al zolang niet gerepeteerd kan worden en de koorleden elkaar zo weinig zien heeft het bestuur een enquête gestuurd om te weten te komen wat er onder de leden leeft in deze tijd van Corona. Deze enquête is uitgewerkt en het bestuur heeft alle leden uitgenodigd om op 24 september naar Zaal Zegers te komen voor het bespreken van de resultaten van deze enquête en waar nodig deze toe te lichten.
Om 20.00 werden we ontvangen door Jacqueline en Els met koffie/ thee en een muffin. Iedereen nam plaats aan de coronaproof opgestelde tafels en stoelen. Het is heel vreemd dat we niet zomaar stoelen aan kunnen schuiven en naar elkaar toe kunnen lopen maar eenieder was blij dat we in de gelegenheid gesteld werden om elkaar te ontmoeten.
Marie-José heette alle aanwezigen, 30 in getal, van harte welkom. Ze vermeldde de afmeldingen met de diverse redenen van afwezigheid. Natuurlijk is er alle begrip voor de mensen die het niet aandurven om op deze manier bij elkaar te komen.
Er is goed gehoor gegeven aan het invullen van deze vragenlijst, zodat er een mooi totaalbeeld gegeven kon worden van wat er onder de leden leeft. Lau heeft alles uitgewerkt en zo konden alle vragen stuk voor stuk besproken worden. Vragen over het aanwezig durven zijn in deze periode, over de mogelijke vormgeving van de repetities in de toekomst, over de positie van de dirigente, over contributie enz. Er werden vragen gesteld, er werd wat gediscussieerd. Lau stuurt een verslag naar alle leden.
Het was goed dat iedereen die dat wilde de kans heeft gekregen om zijn/haar zegje te doen. Het bestuur gaat aan de slag met de opmerkingen die naar voren gekomen zijn. Het is de bedoeling om op aangepaste wijze het jaarlijkse Ceciliafeest door te laten gaan. Niet op de gebruikelijke wijze, er wordt gezocht naar een veilige oplossing –op afstand-. Wie weet wordt dat een barbecue. Jacqueline heeft ons duidelijk kunnen maken dat dat met de nodige aanpassingen mogelijk is. Maar niets is nog zeker.
Wat er ook gebeurt, het bestuur is blij met de uitslag van de vragenlijst, die door alle leden teruggestuurd is. Het is weer eens heel duidelijk dat de leden Amuze een heel warm hart toedragen!Er werd dan ook nog gezellig nagekaart op deze ongewone maar toch heel fijne avond. Hopelijk kan het Ceciliafeest doorgang vinden… En natuurlijk kijken we allemaal uit naar het moment dat we weer samen kunnen zingen!!


9 juli Bijeenkomst op afstand van Gemengd Koor Amuze in Zaal Zegers.

We hebben al zo lang niet meer samen gezongen. En het is nog niet bekend wanneer de repetities weer opgepakt kunnen worden. Om toch elkaar eens te kunnen ontmoeten heeft het bestuur een uitnodiging gestuurd naar alle leden om op 9 juli bij elkaar te komen. Uiteraard was er alle begrip voor leden die daar nog huiverig voor zijn.  Bovendien waren er mensen op vakantie.

En zo kwamen een kleine 30 leden, die zich vooraf aangemeld hadden met blije gezichten bij elkaar in zaal Zegers. Om 20.00 uur werden we ontvangen door Jacqueline en Els met koffie/thee en een lekker stuk appelgebak.

De tafels waren zo gerangschikt dat er op gepaste afstand 4 mensen aan een tafel konden zitten. Heel vreemd natuurlijk, maar het voelde goed. Er kon gewisseld worden en zo is er natuurlijk heel wat bijgepraat op deze avond.

Het is heel fijn dat we op deze manier in de gelegenheid zijn gesteld om elkaar weer te zien. En natuurlijk kijken we allemaal uit naar het moment dat we weer samen kunnen zingen.

Maar zolang dit niet kan, is een ontmoetingsavond als deze een mooi alternatief!


Lieve verrassing van de activiteitencommissie

Daar klepperden de brievenbussen van de leden van Gemengd Koor Amuze. Een dikke envelop in de bus. Spannend. Oooooh, wat lief! Een kaart van de activiteitencommissie om de leden te steunen in de huidige tijd waarin we elkaar en de repetities en het samen zingen zo missen. Dankjewel, activiteitencommissie!!!


Lenteconcert met ’t Akkoordje gaat niet door op overheidsadvies tegen Corona virus

We hebben de persconferentie van de overheid gevolgd inzake de maatregelen tegen het Corona virus.

De overheid heeft besloten dat alle activiteiten in Nederland waar meer dan 100 personen aanwezig zijn worden afgelast. Deze maatregel geldt in elk geval tot en met 31 maart.

Dat houdt in dat wij ons Lenteconcert op 22 maart met ’t Akkoordje niet door kunnen laten gaan en de betreffende partijen hierover informeren. We gaan er van uit dat we het concert op een later tijdstip alsnog doorgang kunnen laten vinden.


Jaarvergadering over verenigingsjaar 2019

Op donderdagavond 20 februari 2020 kwamen de leden van Amuze naar zaal Zegers voor de jaarvergadering. Er waren slechts enkele afmeldingen. De avond begon met koffie/thee waarna de vergadering geopend werd door Marie-José. Ze heette iedereen welkom, en speciaal ons erelid Piet van Tilburg. Zij bedankte alle leden voor het verlenen van de vele hand- en spandiensten. Vervolgens bracht Lau minutieus nauwkeurig verslag uit over het afgelopen jaar. Daarna was het de beurt aan de werkgroep muziek, de PR-commissie en aan de werkgroep evenementen, met lief- en leedgroep. De diverse groepen ontvingen complimenten van het bestuur. Fijn dat alles zo goed draait.
Ook het financieel jaarverslag 2019, uitgelegd door Irene kreeg ieders goedkeuring en, zeker zo belangrijk, eveneens van de kascommissie, Jan en Jet.
Na een gezellige pauze, best lang maar altijd te kort, werd de vergadering vervolgd met mededelingen van het bestuur. Veel woorden van dank, om er een paar te noemen: Jan Bukkems, die altijd voor de muziek zorgt, voor een aantal mannen die ervoor zorgen dat de apparatuur en de stoelen voor elke repetitie klaar staan, voor Trudy, voor fotograaf Henk. Een heel speciaal woord van dank voor Tonnie van Schalen die voor zo’n mooie kerststal en vele attributen zorgde voor het kerstspel en de mensen die daaraan met haar meewerkten. De werkgroep evenementen heeft er een hele kluif aan gehad maar het resultaat / succes was er dan ook naar! Kerstmis zal nooit meer hetzelfde zijn.. Een attentie voor bovengenoemde mensen was zeker op zijn plaats. Omdat we zuinig moeten zijn op onze mannen en omdat ze het niet altijd gemakkelijk hebben (..) en omdat ze het met een paar man zo goed doen kregen ze een welverdiende consumptie aangeboden.
Volgende punt: de bestuursverkiezing. Irene en Annemie waren aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en zo blijven zij, naar ieders tevredenheid, in het bestuur.
Na de rondvraag waarvan door 5 leden gebruik gemaakt werd sloot Marie-José de vergadering. Niet voordat ook Jacqueline en Els bedankt werden, voor hun service, het indien nodig versieren van de zaal in de juiste sfeer, voor het gesjouw met de stoelen na de repetitie.
Na de vergadering bleven de leden nog gezellig na, Amuze liet ook deze avond zien een VRIENDENKOOR te zijn!


Kerstviering op 19 december 2019

Vol verwachting, gewapend met stok kwamen we de sfeervol ingerichte zaal van Zeegers binnen. Wat zou er komen gaan? Waarom deze stok??
Marie-José heette ons allen van harte welkom. Nadat we koffie/thee gedronken hadden met een lekker sneetje kerstbrood erbij zongen we een aantal kerstliederen. Zo mooi!! Trudy werd bedankt voor haar inzet en kreeg een bloemetje aangeboden. Juist toen Holy Night gezongen zou gaan worden greep de organisatie in: het is 21.00 uur, tijd voor het volgende punt.

Er werd druk geschoven met stoelen, een paar rijen naast en achter elkaar en wat we toen te zien kregen: een prachtige Astense stal compleet met Maria (Annemie), Jozef (Henriette), de ezel en nee, nog geen kind. We waren juist op tijd om de laatste kreten van Maria op te vangen en de geboorte van Jezus mee te maken. Het bleek de helm op te hebben! Daarna kwam er bezoek, veel Astens bezoek. Er werden vele geschenken aangeboden die in dank aanvaard werden. Tonnie van Schalen, Marianne van Otterdijk, ook zij waren goed op dreef. als herders, bakker, slager, blije dozen en wat al niet meer. Elke rol werd met verve vervuld en de lachsalvo’s waren niet van de lucht. Zelfs de 3 koningen, ( Herman Zeegers, , broer van Jan Bukkems en man van Annemie) deden de Astense stal aan, helaas zonder hun geschenken. Die waren op Schiphol in beslag genomen. Tot slot verscheen engel Trudy in een schattige outfit al spelend op haar trompet : de herdertjes lagen bij nachte en natuurlijk zongen wij meteen mee. Zo volgden nog enkele liederen. Een prachtige afsluiting van een prachtig optreden.
Jan Bukkems verzorgde voor geweldige geluidseffecten. De balkende ezel en een krijsende baby voerden wel de boventoon. Annemarie zorgde voor begeleidend commentaar. Ieder was blij verrast door dit spel. Tonnie van Schalen en haar man en zoon hebben hierin veel inbreng gehad. Het blijkt dat de stal, die door haar zoon gemaakt is al een tijdje in haar kamer heeft gestaan. Ook voor de kleding heeft zij gezorgd. De regie was in handen van een buurvrouw van Annemie. En zo is er heel wat geregeld om de leden van Amuze een geweldig toneelspel aan te bieden. En aan alle reacties bleken zij daar heel goed in geslaagd te zijn!

Toen ieder weer zijn plaats had ingenomen werd er getrakteerd op glühwein. Onder het genot van een drankje en een hapje werd er nog lang nagepraat en gelachen. Op een gegeven moment begonnen de mannen spontaan te zingen en ja, natuurlijk zongen wij mee en daarna zijn we alsnog opgestaan om samen Holy Night te zingen!
De activiteitencommissie is er weer in geslaagd om een sfeervolle avond te verzorgen. Dank, dank, dank. Het Astens Kerstverhaal zal nooit vergeten worden!
En de stok??? Die was nodig om alle schapen bij elkaar te houden als dat nodig mocht zijn! En voor zover ik weet, is die missie geslaagd!


Ceciliafeest met huldiging van de jubilarissen op 7 november 2019

Donderdagavond, doorgaans de avond van de repetitie. Nu kwamen de leden echter binnen zonder mappen, in afwachting  van al wat komen zou.  We hadden al gehoord dat er een vol programma zou zijn. De zaal was gezellig ingericht, de taart stond klaar en er heerste meteen al  een fijne sfeer tijdens het drinken van de koffie/thee. Het volgende programmapunt was de huldiging van 5 koorleden, die elk toegesproken werden door een bestuurslid.

Jo, alt en Wil, sopraan, de zilveren jubilarissen, werden toegesproken door Marie-José, tenor  Jan  door Anne-Marie,  Annemie richtte het woord tot sopraan Roos en Irene  sprak Ineke, alt,  toe. Woorden met een persoonlijk tintje, die aantonen dat de leden elkaar goed kennen. Samengevat:  alle vijf trouwe, enthousiaste leden met hart voor Amuze. Zo droegen Jo en Wil zorg voor de kleding, we zijn nog steeds erg blij met onze outfit, zwart met sjaals/bloemen/strikjes in mooie oranje tinten. Jan, de muziekman, wat zouden we zijn zonder hem?! Om Anne-Marie aan te halen: Hij is geen zilver, geen koper, maar goud! We zijn heel blij met Roos,  het is ongelooflijk hoe zij op haar leeftijd nog steeds de sterren van de hemel zingt.  En Ineke….zij zorgt voor de PR… en kan hier nu dus over zichzelf schrijven wat ze wil haha… Na alle lovende woorden mochten Jo en Wil een bronzen beeldje in ontvangst nemen. Jan, Roos en Ineke kregen de zilveren muzieksleutel opgespeld. Tenslotte werden de jubilarissen in de bloemetjes gezet en door alle leden uitbundig toegezongen en persoonlijk gefeliciteerd.

En toen kwamen ineens 8 vrolijke, mooi uitgedoste mensen de zaal binnen. Het bleek de verrassing van de avond te zijn: Vur Mekaar, een enthousiaste zanggroep die ons ging trakteren op een programma van liedjes met een hoog meezinggehalte. En wat is nu fijner voor een koor dan mee te mogen zingen?! En dat gebeurde dan ook en spontaan waagde een enkeling zich aan een dansje, speelden Jo en Jo op hun banjo en ook de polonaise bleef niet achterwege. Groot succes dus!

De werkgroep evenementen heeft weer gezorgd voor een geweldige invulling van het Ceciliafeest! Complimenten! Zo ook complimenten voor Jacqueline en Els voor de geweldige bediening. Het was een feestelijke avond.

De foto’s staan in de fotogalerij.


Filmconcert van Seniorenharmonie Helmond en Gemengd Koor Amuze op 13 oktober 2019

Op zondagmiddag 13 oktober heeft Amuze een optreden verzorgd met Seniorenharmonie Helmond. Dit concert met als thema filmmuziek vond plaats in de sfeervolle Gaviolizaal. In deze zaal staan prachtige draaiorgels opgesteld en we konden meerdere keren genieten van deze mooie authentieke draaiorgelmuziek. We werden allemaal om 13.00 uur verwacht om in te zingen en samen met Seniorenharmonie te kunnen repeteren. We zaten als koor links van het podium bij elkaar en zagen de zaal goed vollopen.

Het concert begon om 14.00 uur en na een welkomstwoordje begon Seniorenharmonie met het spelen van prachtige nummers uit bekende films onder leiding van dirigente Marion van Eijk. Zo kwamen onder andere in de loop van de middag voorbij: muziek uit James Bond, Pirates of the Caribbean,  As it is in Heaven. Trudy had wel de hoofdrol tijdens dit concert, zij had niet alleen de leiding over Amuze maar speelt eveneens mee in het seniorenorkest waarbij ze ook de nummers aankondigde.

Daarna was het de beurt aan Amuze. Het podium werd ontruimd zodat de leden van Amuze hun plaats konden innemen. Met de nummers Broadway, The Rose, L’oiseau et l’enfant, You’ll be in my heart en de Abba medley verzorgden we een mooi optreden. Oksana speelde de sterren van de hemel, dat zingt altijd extra fijn!

Lia zong met Seniorenorkest het prachtige nummer Gabriëlla’s song. Geweldig!!

Na de pauze bracht Seniorenharmonie meerdere mooie nummers ten gehore. Bij het spelen van Conquest of Paradise werd de zaal donker gemaakt en kwamen de leden van Amuze van achter uit de zaal zacht zingend naar voren gelopen met een waxinelichtje. terwijl de harmonie speelde. De sopranen en baritons gingen links naast het podium staan en de alten rechts. Samen spelend en zingend werd dit nummer uitgevoerd, wat zorgde voor een mooie sfeer. Zo ook met de muziek uit Free Willy, heel fijn om samen met zoveel mensen muziek te mogen maken.

Buiten was het prachtig weer! Dat heeft vele mensen er niet van weerhouden om de Gaviolizaal te betreden om het concert bij te wonen! Zij kregen een afwisselend programma voorgeschoteld met mooie filmmuziek ondersteund met bijpassende beelden. Amuze kijkt dan ook met plezier terug op dit muzikale gebeuren!

Foto’s en video’s van deze mooie middag staan in de fot0galerij en filmgalerij.


Uitwisseling met Astens Mannenkoor, 3 oktober 2019

Wat een mooie traditie is dit toch. Het ene jaar komt het Mannenkoor naar ons, het andere jaar gaan wij daar op bezoek. Doel is om de vriendschapsband te onderhouden en te versterken. In eerste instantie werd deze avond gebruikt om in informele sfeer (vaak nieuw) repertoire aan elkaar te laten horen. Sinds enkele jaren is deze avond er een vol optredens van leden van beide koren. Steeds vaker zien we zelfs een samensmelting!

Op donderdagavond 3 oktober was Amuze te gast bij het Astens Mannenkoor in Zaal van Hoek. We werden hartelijk verwelkomd met koffie en thee en al gauw genoeg opende voorzitter Jos de Vries de avond. Jos vertelde dat ons een vol programma te wachten stond. En inderdaad, dat loog er niet om:

Amuze beet het spits af met 2 nummers: You’ll be in my heart en Fields of gold Min of meer een primeur, fijn dat we deze liederen hier ten gehore konden brengen. Met name het eerste lied, dat we op 13 oktober zingen tijdens het Filmconcert met Seniorenharmonie in Helmond. Oefening baart kunst.

Het Astens Mannenkoor bracht When the Saints ten gehore. Een verrassende uitvoering, er werd tussendoor een aantal keren flink geapplaudisseerd. Een extra prestatie voor het koor. Zij moesten het doen zonder hun zieke dirigent Poul maar werden deskundig ondersteund en begeleid door Oksana!

Anne-Marie en Jan Bukkems zongen samen :When You Say Nothing At All van Ronan Keating  en van the Bee Gees In the morning. Anne-Marie: zie je dat ik steeds dichterbij durf te staan?? Een prachtig optreden op de vooravond van haar 50 jarig huwelijksfeest. Proficiat!!

Herma en Harrie van Schalen (met toestemming van Tonnie!) zongen het droevige lied over Clementientje, dat gelukkig, zo was ons vooraf verzekerd, toch goed afliep. Wij, het publiek werden meegezogen in het lied. We zongen uit volle borst het refrein mee:

Oh mijn liefste, oh mijn liefste oh mijn liefste Clementien, Ik hou van jou van top tot tenen Oh mijn liefste Clementien.

Drama van de bovenste plank! Genieten! Dit duo werd begeleid door Cor van Heugten en Jan Bukkems.

Met het optreden van Cor van Heugten waanden we ons even in de Temple Bar in Dublin.  Het refrein van And it’s all for me grog van de Dubliners werd enthousiast meegezongen. And it’s all for me grog, me jolly jolly grog, All fort he rum and Tobacco, Well I spent all me tin on the lassies drinking gin, Across the rainy ocean I must wander

Daarna vertolkte Cor met succes Wild Rover eveneens van de Dubliners.

Annemie en Chris ( een echte samensmelting!)  voerden op komische wijze: There’s a hole in my bucket op.

De Stroatzangers, een delegatie van het Astens mannenkoor, vertolkten een aantal liederen die uitnodigden tot meezingen. Blinde Hannes was zogezegd wel een ondeugend lied en die ondeugendheid straalde ook af van de zangers. Grote hilariteit! Extra complimenten voor Leo Snijders, die de groep voor de eerste keer begeleidde op de accordeon.  Verder zongen zij: Durpke in de Peel, speciaal voor de mensen uit Heusden.  Daarna hoorden we dat een stukste streuf het beste medicijn is. Ook Sierra Madre Sur werd goed meegezongen en was een prachtige afsluiting van dit optreden.

De overgang van deze drukke Stroatzangers naar het optreden van Jan Verdonck was groot, zoals Jan zelf opmerkte. Maar met zijn vertolking van de mooie nummers Danny Boy en Vader ik zal oe dragen van Gerard van Maasakkers kreeg hij alle aandacht! Prachtig!

Vervolgens werden we verblijd met een (komische) act van De 8 mannen. Deze mannen hebben allemaal een vrouw in ons koor Amuze. De aangepaste tekst op de melodie van En ik ben met mijn Catootje … en de uitvoering daarvan zorgden voor grote lachsalvo’s. Dit zowel bij de artiesten als in de zaal. Dit  gelegenheidsoctet werd begeleid door Oksana. Wat een duizendpoot is zij toch!

Onze 3 J’s  Jan, Jan en Jan vertolkten Ring of Fire van Johnny Cash en Scarbourough Fair van Simon & Garfunkel.  Het publiek genoot!

Na het officiële programma kon er nog meegezongen worden met begeleiding van accordeonmuziek en gitaar. Natuurlijk moest er ook nog heel veel bijgepraat worden. Zo vlogen de uurtjes voorbij!

Wat een avond! Weer een met een gouden randje met amusement van de bovenste plank! Dat schept verwachtingen voor volgend jaar! Dan is  het mannenkoor te gast bij Amuze!

Foto’s staan zoals immer in de fotogalerij.


Afsluiting zomervakantie 2019 – Start seizoen 2019-2020

De meeste leden van Amuze kwamen  op donderdag 22 augustus naar Zaal Zegers voor de barbecue die georganiseerd werd om de zomervakantie af te sluiten en om zich te richten op het nieuwe seizoen. De leden werden verwacht tussen half 7 en kwart voor 7. Na een welkomstwoordje van voorzitster Marie-José  werd gevraagd om tafel voor tafel naar het smakelijk buffet te gaan om een lekker maaltje op te scheppen. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Hoe fijn is het als alles voor je bereid wordt en je alleen maar    je bordje naar eigen keuze hoeft te vullen. Jacqueline en Herman zorgden ervoor dat ieder ruimschoots aan zijn trekken kon komen, er lag steeds vlees genoeg op de plaat. Verder zorgden de salades, frites, broodjes en sausjes (warm en koud) voor een smakelijk geheel.   Er werd dankbaar gebruik gemaakt van dit goed verzorgde buffet.

Uiteraard werd er volop bijgepraat, tenslotte hadden de meeste leden elkaar al een hele tijd niet meer gezien. Het was een gezellige drukte in de zaal. Els liep af en aan en zorgde ervoor dat we niets tekort kwamen,  praten maakt dorstig…

Wat een mooi begin alweer van het nieuwe seizoen, wat fijn om elkaar weer te zien en wat een goede keuze om te beginnen met een barbecue zodat we alle gelegenheid hadden om elkaar bij te praten.

Dat is maar goed ook! Volgende week, op de eerste repetitie komt Oksana al dus dat wordt meteen het eerste uur al flink doorzingen. Trudy raadt dan ook aan om aan de slag te gaan met Lax Vox , tenslotte zijn we niet meer gewend om flink door te zingen.  Deze raad nemen we natuurlijk allemaal ter harte , toch?!

We hebben weer zin in dit nieuwe jaar, we gaan ons voorbereiden op ons optreden van 13 oktober in Helmond, waar we te gast zijn bij het Seniorenorkest! Daar kijken  we nu al naar uit!


Amuze zingt tijdens Dodenherdenking

Op 4 mei 2019 luisterde Amuze de Dodenherdenking op. Om half 7 stroomde de Klepel aardig vol waarna om kwart voor 7 het programma geopend werd door het vernieuwde  oorlogscomité. Muziekvereniging Sancta Maria speelde het stemmige nummer Bolero uit Paso Flamenco van Kees Vlak. Burgemeester Vos  benadrukte in zijn toespraak het belang van het blijven herdenken en het blijven doorvertellen van al wat gebeurd is. Over vrijheid, vrijheid doorgeven, over in vrijheid kiezen. Daarna zong Amuze het lied Cent Mille Chansons van Frida Boccara met Nederlandse tekst:  Als een lied dat duizend jaar klinkt, als een vredeslied dat men duizend maal zingt. ….zingen wij dit refrein dat er vrede moge zijn….

Het programma werd vervolgd met een opname van indrukwekkende oorlogsherinneringen van Piet Driessen. Wat mooi dat hij vele  gebeurtenissen zo goed wist te verwoorden. Zo komt de geschiedenis tot leven!  Sancta Maria bracht daarna The Exodus song van Ernst Gold/Pat Boone ten gehore.

Moeder en dochter lazen fragmenten voor uit het dagboek van Goen Werts. Hoe bijzonder is het dat deze vrouw zoveel opgeschreven heeft dat wij zoveel te weten komen over de sfeer/gebeurtenissen uit die bewogen spannende tijd!

Amuze sloot het programma af met Join hand in hand van Terre McPeeters, waarna ieder zich naar buiten begaf voor een stille tocht naar het Moussaultpark. De stoet werd voorafgegaan door het Sint Jorisgilde en Scouting Asten. Mooi overigens dat ook jonge kinderen betrokken werden  bij deze bijeenkomst. In het park volgde kransleggingen door de burgemeester en zijn vrouw, door keizer Antoon van Helmond en waarnemend koningin Marijke Joosten, door Scouting Asten. Na de vendelgroet door Antoon van Helmond legden alle aanwezigen een bloem op het monument. Luc Martens speelde de Last Post en daarna werd het 2 minuten stil…. Hierna werd het Wilhelmus gespeeld  door Sancta Maria   en gezongen door Amuze en alle aanwezigen. Heel indrukwekkend.

Na deze ceremonie begaven velen zich naar de Klepel om zich op te warmen, want hoe blij iedereen ook was dat het niet regende, het was toch wel erg koud! Tijdens de koffie werd er volop nagepraat over alle opgedane indrukken. Over hoe de geschiedenis gaat leven door het vertellen van verhalen over de gebeurtenissen in onze eigen omgeving door mensen uit onze eigen omgeving. Het verhaal van Piet Driessen en de fragmenten uit het dagboek van Goen Werts zullen bijblijven en hebben de geschiedenis tot leven gebracht.

Wat mooi dat het Sint Jorisgilde deze organisatie op zich neemt en wat fijn dat Amuze een steentje bij mocht dragen.


Opbrengst Rabobank Clubkascampagne

Op vrijdag 24 mei was de Roadshow van de Rabobank Clubkascampagne. Marie-José en Irene hebben een cheque in ontvangst genomen met het bedrag van 590,51 euro. Elke stem was deze keer 3,74 euro waard, dus we hebben 158 stemmen gekregen.


Ingelaste ledenvergadering op donderdag 4 april

Aanleiding voor deze ledenvergadering was de bestuurswissel. Bestuurslid Max Vogels had te kennen gegeven zijn plaats in het bestuur voor het verlopen van zijn termijn beschikbaar te stellen. Het bestuur had voor de evenwichtige vertegenwoordiging van de stemgroepen in het koor aan de sopranen verzocht zich kandidaat te stellen. Sopraan Anne Marie Hoeben stelde zich kandidaat en werd met algemene stemmen gekozen. Welkom, Anne Marie in het bestuur van Gemengd Koor Amuze.

Tijdens deze vergadering werd ook een wijziging van het huishoudelijk reglement door een van de leden voorgesteld en met meerderheid van stemmen aangenomen.

Voor meer informatie over het bestuur kijk je op pagina Bestuur, werkgroepen en commissie.


Lenteconcert

Op 31 maart organiseerde Amuze een Lenteconcert met medewerking van gemengd koor Melodia uit Geldrop en mannenkoor Bon Apart uit Beringe.

We waren al ruim op tijd aanwezig in zaal Zeegers . Toen Melodia ging inzingen kregen we de gelegenheid om mee te doen onder leiding van dirigente Irene Meeuwis. Van die gelegenheid maakten we graag gebruik.

Om 14.00 uur werd de middag geopend met een woordje van Marie-José en beet Amuze het spits af. Amuze zong een zevental liederen waaronder Let me down easy en The Rose, met Trudy en Oksana als onze vaste steunpunten.

Na een korte pauze vertolkte Melodia een aantal licht klassieke nummers met als slotlied Fliegermarsch, een nummer dat uitnodigde tot vrolijke interactie. Ook dit koor werd begeleid door Oksana, die daarmee Melodia uit de brand hielp.

Tenslotte  was het de beurt aan mannenkoor Bon Apart om hun liederen ten gehore te brengen. Er klonk een totaal ander geluid met hoog entertaingehalte, heel verrassend na het optreden van twee gemengde koren. Dirigent Bert Ramakers betrok het publiek erbij en we werden uitgenodigd om mee te zingen. Dat was natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd. Zo schalden  nummers als Sloop John B en ’t Dondert en het bliksemt door de zaal.

Het applaus loog er niet om. Deze middag was weer zo’n pareltje waarvan de vele aanwezigen zichtbaar genoten hebben.

Na het concert werd er nog geruime tijd gezellig nagekaart over deze zo bijzonder geslaagde middag.!!

Film en foto’s van dit concert zijn zichtbaar in de filmgalerij en fotogalerij.


Jaarvergadering over verenigingsjaar 2018

Op donderdagavond 21 februari 2019 kwamen de leden van Amuze naar zaal Zeegers voor de jaarvergadering. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd er niet eerst gerepeteerd. De avond begon met koffie/thee waarna de vergadering geopend werd door Marie-José. Zij had een extra woordje van welkom voor de nieuwe leden. Verder bedankte zij alle leden voor het verlenen van de vele hand- en spandiensten. Het bestuur en alle werkgroepen brachten verslag uit over de bezigheden van het afgelopen jaar. Het bestuur meldde een vacature in het bestuur wegens op eigen verzoek afgetreden lid Max Vogels en verzocht de sopranen om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. Inmiddels hebben alle leden het uitgebreide verslag van Lau ontvangen. Het was een fijne avond in goede sfeer. Deze nieuwe opzet, het op tijd beginnen met de vergadering viel in goede aarde.


Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!


Kerstconcert van Amuze met Palet en Logeko

Op 23 december organiseerde Amuze een Kerstconcert samen met de gastkoren Palet en Logeko uit Overloon. De koren hebben een goede link met elkaar. Oksana begeleidt niet alleen ons koor, maar is tevens dirigente van beide gastkoren. Ze was daardoor de hele middag in actie. Dat deed ze met verve! Leuk om haar in haar rol als dirigente bezig te zien. Het concert werd druk bezocht. Al ver voor aanvang van het concert liep zaal Zegers vol en was het zoeken naar een plaatsje. Het publiek kreeg een afwisselend programma voorgeschoteld. De 3 koren met zeer verschillend repertoire zorgden voor een grote variatie aan kerstliederen, wat zeer gewaardeerd werd door de aanwezigen. Na een openingswoordje van Marie-José beet Amuze het spits af , waarna Palet en Logeko zongen. Na de pauze zongen Palet, en Logeko waarna Amuze het laatste blok voor haar rekening nam. Ons laatste lied was Holy night, toch wel een lied dat de meesten van ons als favoriet hebben. Trudy was erg tevreden over de uitvoering ervan. Maar het is natuurlijk haar bezielende leiding en haar expressieve gezicht haha die ons tot dat resultaat brengen.

Tot slot zongen de 3 koren gezamenlijk: Joy to the World . Het was een geweldige middag vol muziek en groot enthousiasme met veel applaus als waardering. Uiteraard kregen Trudy en Oksana een welverdiend bloemetje aangeboden.

Na het concert bleef het nog lang gezellig in zaal Zegers.

Er werd de mogelijkheid geboden om een vrijwillige bijdrage te schenken voor Alzheimer Nederland. En zo kan de penningmeester toch mooi een bedrag van 252 euro overmaken!! Waarvoor hartelijk dank!!

Er zijn filmopnames gemaakt. Deze films zijn zichtbaar in de filmgalerij.

Foto’s zijn zichtbaar in de fotogalerij.


Kerstviering op 20 december 2018

We startten de avond al om half 8 en hebben voorafgaande aan de kerstviering met Oksana de generale repetitie gehouden voor het concert van aanstaande zondag.

Zo konden we rond kwart voor 9 aan de kerstviering beginnen en de stemming zat er meteen in. Bij de koffie /thee werden appelflapjes aangeboden en tevens een extra traktatie in de vorm van chocoladesoesjes van Ria van Bussel vanwege haar 50 jarig huwelijk. Natuurlijk werd zij enthousiast toegezongen!

Zaten we vorig jaar nog in Ommel bij Guus, dit jaar vierden we voor de eerste keer Kerst in zaal Zegers. De gastvrouwen Jacqueline en Els deden er alles aan om het ons naar de zin te maken. De zaal was feestelijk in kerstsfeer gebracht, dat was al heel leuk binnenkomen. Verder waren de tafels gezellig verdeeld over de ruimte, waardoor er volop bijgepraat kon worden. En daar werd zeker gebruik van gemaakt, er werden levendige gesprekken gevoerd.

In de loop van de avond zorgden een aantal actieve leden voor diverse muzikale optredens. Het spits werd afgebeten door Jan Bukkems , Anne-Marie, Max en Frenki met Mary’s Boy Child. Een sfeervolle opening en met een extra compliment voor Frenki die haar debuutoptreden had! Jan Bukkems en Anne-Marie brachten An angel cried ten gehore.

De stemmen van dit tweetal klinken zo mooi samen! Ook Jan Vinkenvleugel debuteerde bij Amuze. Niet alleen muzikaal, Jan hield er nog een aardig woordje bij met diepgang Jan is niet van de zoete kerstliedjes, hij linkte door via de veranderingen in de zestiger jaren in de muziek met nieuw verworden vrijheden en via gebeurtenissen , transformaties, nieuwe krachten, gele hesjes concludeerde hij: veel mensen hebben het goed maar zijn toch ontevreden. Zo kwam hij tot het zingen van Bob Dylan’s : Times are changing. Jan begeleidde zich op de gitaar, waarop hij nog weinig ervaring had zoals hij zelf aangaf maar hij had hier extra voor gerepeteerd. Na dit mooie lied beschreef Jan de mooie dingen die worden bezongen en zo belandde hij bij het lied: Somewhere over the rainbow. Een heel geslaagd optreden!

Ook Jan Verdonk (dit is al de derde Jan!) nam alvorens te gaan zingen het woord. Hij zou wat Zeeuws spreken, Limburgs en wellicht nog Astens. Hij leidde ons terug naar onze kindertijd, naar onze puberteit, naar de mantelzorg, wie heeft er een prentje bij zich? Heel herkenbaar voor ons allemaal. Het lied: Vader ik zal oe dragen dat Jan zo ingetogen en zo gevoelig zong maakte diepe indruk. Jan sloot af met Silent night, eveneens prachtig.

Jet had een boodschappenlijstje voor ons waarmee we misschien de komende tijd vooruit kunnen. Er stond onder meer op: een krat dankbaarheid, twinkelende ogen, lachen, mag aan een stuk en veel porties geluk! Mooi om hier juist deze dagen bij stil te staan.

De optredens volgden elkaar met tussenpozen op. Max en Jan Bukkems zongen over Kerstmis bij ons oma thuis, heel mooi. Jan Bukkems en Anne-Marie brachten Little Drummer Boy ten gehore. Verder zongen Max en Jan Bukkems ( die, gelukkig, niet te stuiten waren) Dreams van the Everly Brothers en Falling in Love.

Daarna riep Jan Bukkems Anne-Marie naar voren, tot verrassing ?? van laatstgenoemde. Samen zongen zij Somewhere between. waarop een enkeling tussen de schuifdeuren zelfs een dansje waagde te maken.

Het laatste optreden was van jawel, Jan Bukkems, nu met Trudy. Samen vertolkten zij: My best friend. Een zeer geslaagd slotoptreden!

Anne-Mie bedankte Jacqueline en Els voor hun gastvrijheid en alle mensen die voor ons opgetreden hebben. Alle ingrediënten bij elkaar zorgden voor, alweer, een hele fijne avond voor ons allemaal.


Herfstconcert Geldrops Mannenkoor

Op zaterdagavond 10 november was Amuze te gast bij het Geldrops Mannenkoor in ’t Kruispunt in Geldrop.

Het viel ons al meteen op dat een en ander goed georganiseerd was. Aan ons werd een eigen zaaltje toegewezen waar we ons konden voorbereiden op ons optreden.

Er heerste al direct een fijne sfeer in de volle zaal. Na het welkomstwoordje van onze gastheer beet het Geldrops Mannenkoor het spits af met mooie Italiaanse nummers van Salieri, Verdi en Cottrau.Het koor staat onder bezielende leiding van dirigent Antoine Kop met begeleiding van Juliette Vermaes op piano. Het publiek genoot.

Vervolgens nam Gemengde Zangvereniging Melodia plaats op het podium met dirigente Irene Meeuwis die met haar sierlijke directie het koor tot grote hoogte bracht. Het koor werd begeleid door Rob van Heck op piano. Melodia bracht nummers ten gehore van Rossini, Gershwin,Nicolai en Dostal. Ook dit optreden werd zeer gewaardeerd door het publiek, dat met een goed gevoel de zaal verliet voor een versnapering in de pauze.

Na de gezellige pauze trad Amuze aan. We hebben een afwijkend repertoire maar dat gaf ook weer een leuke afwisseling in het programma. Fijn dat we met ons grote koor genoeg ruimte hadden om zo te staan dat we Trudy goed konden zien. We hadden ons allemaal voorgenomen om extra alert te zijn bij lastige passages. De alten waren blij dat L’oiseau et l’enfant zo goed gezongen werd. Het mantra om alles hoog te houden wierp zijn vruchten af. We hebben heerlijk gezongen en onze liederen werden enthousiast ontvangen. Dank je wel Trudy, dank je wel Oksana en dank je wel Lia voor je mooie solo in Eres tu.

Gastkoor Geldrops Mannenkoor sloot het concert af met nummers van Bellini, Puccini en als klapstuk Funiculi Funicola van Denza/ Turco. Wat een heerlijke sfeer hing er in de zaal, wat was dit een prachtig concert! De organisatie kan tevreden terugkijken op deze avond en zo ook het publiek en de deelnemende koren. Het is zo fijn om samen te zijn met mensen die van muziek houden. Zo fijn om de nummers ten gehore te brengen waar je zo lang aan gewerkt hebt. Zo fijn om dan waardering te krijgen en een groot applaus!!

Na het concert bleven veel mensen nagenieten onder het genot van een drankje. Het was een zeer geslaagde avond!

Foto’s van deze heerlijke concertavond staan in de Fotogalerij.

Twee filmopnames van liederen door Amuze staan in de Filmgalerij


Ceciliafeest op 1 november 2018

Het eerste Ceciliafeest in zaal Zeegers. De leden werden onthaald in een sfeervol in herfstsfeer ingerichte zaal. Na koffie/thee met lekkere vlaai werden de jubilarissen gehuldigd, dit jaar 2 in getal.

Als eerste werd Tinie van Duppen, alt, gehuldigd omdat zij 12 ½ jaar lid is van Amuze. Marie-Jose sprak ook Tinie toe. Amuze kan op Tinie, een zeer betrokken en enthousiast lid, altijd rekenen. Tinie ontving een boeket bloemen en kreeg de zilveren muzieksleutel opgespeld als waardering.

Daarna werd Jan Verdonk, 40 jaar lid, toegesproken door Marie-José. Zij bleek goed geïnformeerd te zijn en het bleek dat er na die 40 jaren heel wat saillante details van Jan te vertellen te zijn. Dat gebeurde met verve en de stemming zat er zo al vroeg op de avond in. Jan staat altijd klaar voor Amuze en is een aantal jaren voorzitter geweest. Met zijn gitaar zorgt hij geregeld voor gezellige momenten. Jan werd in de bloemetjes gezet en kreeg een mooi beeldje aangeboden. Omgekeerd bood Jan het bestuur een door de muziekwerkgroep uit te zoeken muziekstuk aan!

Amuze hoopt nog lang te mogen genieten van deze sympathieke leden!

De avond werd vervolgd met een veiling, waarvan de opbrengst bedoeld is voor het spekken van de kas. Nou, dat is gelukt! Veilingmeester Jan Vinkenvleugel met zijn lieftallige assistente Annemie slaagde er met zijn humor en gevatte opmerkingen in om de sfeer te verhogen en de opbrengsten te optimaliseren. Alle leden hadden thuis eens goed rondgekeken wat ze konden missen om in te leveren voor deze veiling. De meest uiteenlopende artikelen lagen uitgestald op tafel. Er werd goed geboden, de opbrengsten kwamen tenslotte ten goede aan Amuze!

Dit was weer zo’n avond met een gouden randje. De werkgroep bestaande uit Tonnie en Marianne mag trots zijn op deze uiterst geslaagde activiteit!

Voor foto’s zie de fotogalerij.


Uitwisseling met Astens Mannenkoor

Op donderdagavond 4 oktober 2018 was het Astens MannenKoor te gast bij Gemengd Koor Amuze. Het doel daarvan is om de vriendschapsband te onderhouden en te versterken. We doen dat jaarlijks. Er worden door de koren enkele liederen gezongen, vaak nieuw repertoire. Fijn om in informele sfeer iets nieuws te brengen voor we het in een concert aan nog meer mensen laten horen.

Daarnaast hebben we sinds vorig jaar ook veel gelegenheid tijdens deze uitwisselingsavond voor optredens van duo’s, trio’s en kleine groepen koorleden. En wat een talent kwam er weer op de bühne. De apparatuur stond klaar en werd vakkundig bediend door een van de leden.

Na het welkomstwoord van voorzitter Marie-José traden achtereenvolgens in de volle Zaal Zegers op:

Amuze met L’oiseau et l’enfant en Mull of Kintyre, Rinie en twee AMK-mannen, Helga en Ad, AMK met Ohio, de 3 J’s, ofwel Jan, Jan en Jan uit Asten, Herma en Harrie met een heerlijke meezinger, Jan en Max, Annemarie en Jan, Toffel Vier, Han Verspaaij.

Dankwoorden van beide voorzitters werden uitgesproken en vervolgens was er een heel gezellige nazit, met ook nog spontane zang door dames van Amuze en Toffel Vier.

Voor de foto’s: zie fotogalerij.

Afsluiting zomervakantie 2018 – Start seizoen 2018-2019

Gemengd koor Amuze sloot donderdag 23 augustus de zomervakantie af met een barbecue in zaal Zegers. De meeste leden waren ruimschoots voor 7 uur ’s avonds aanwezig. Herman en Jaqueline hadden alles klaar staan en het feest kon beginnen. De kipsaté, de hamburgers, de 3 soorten salades en frites vonden gretig aftrek. Het werd dan ook een zeer geslaagde barbecue; het geheel was zeer goed verzorgd. Verder was de zaal heel gezellig ingericht. De leden hadden elkaar veel te vertellen en iedereen was blij om elkaar weer terug te zien. Kortom het was een zeer geslaagde avond.

Op donderdagavond 30 augustus zijn we om 20:00 uur weer van start gegaan met de repetities om ons voor te bereiden op de optredens die in het najaar staan gepland. Wij mochten daarbij een aantal nieuwe leden verwelkomen! Fijne start!


Financiële opstekers!

Vrijdagavond 25 mei was de Roadshow van de Rabobank Clubkascampagne op de Markt in Asten. Hier werden aan de vertegenwoordigers van de verenigingen de cheques overhandigd. Irene mocht een cheque met een bedrag van 717,57 euro in ontvangst nemen. Een paar weken geleden waren Tinie van Duppen en Tineke Kramer bij de finale van de PLUSactie in zaal Van Hoek, waar Amuze een bedrag van 205,00 euro ophaalde.

Gemengd Koor Amuze is heel erg blij met de PLUSActie en de Rabobank Clubkascampagne en met deze geweldige financiële opstekers! DANK aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Goudenparenconcert in de Klepel

Op zaterdagavond 21 april 2018 waren we te gast bij het Astens Mannenkoor. Al voor de 38e keer organiseerde het koor een avond voor alle gouden paren van het afgelopen jaar. De paren worden goed in de watten gelegd, inclusief vervoer naar het concert. Het is een feestelijke avond waarbij trouwfoto’s en mooie verhalen de revue passeren en waarbij een mooi tijdsbeeld gegeven wordt van de beginjaren van de getrouwde stellen. Amuze trad op in sterk afgeslankte vorm maar niet minder gemotiveerd. Voor het doek openging waarachter wij opgesteld stonden hadden we het allemaal al goed warm onder de lampen. We zongen voor een volle, warme zaal met 29 gouden paren en een diamanten paar en vele andere belangstellenden. Heel bijzonder was dat ons koorlid Leen zich onder de gouden paren mocht scharen. Zo kon zij het concert eens van de andere kant volgen.

Na de pauze volgde een informeel woordje van de burgemeester waarna het Astens mannenkoor een afwisselend optreden ten gehore bracht. Het koor, dat dit jaar 50 jaar bestaat en dit jubileum viert met vele activiteiten heeft ook dit jaar een prachtige avond bezorgd aan vele mensen!

Voor de foto’s verwijs ik je graag naar de fotogalerij.


Wij hebben uw stem nodig! Rabobank Clubactie 2018

Is uw stem voor ons? Alle leden van Rabobank Peelland Zuid hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen op verenigingen. Wij zouden het geweldig fijn vinden als u op ons stemt!

Dan kunnen wij onze zangstemmen blijven inzetten voor mooie concerten!


Jaarvergadering

 

Op donderdag 1 februari 2018 werd de jaarvergadering gehouden.

Tot de pauze was het gewoon repetitie, daarna begon de vergadering.

Deze verliep prima, in goede sfeer. Het bestuur en alle werkgroepen hadden hun huiswerk goed gedaan. Er waren veel dankwoorden over en weer. Mede dankzij anonieme giften en giften van Vrienden van Amuze hoeft de contributie dit jaar niet omhoog. Trudy schonk tot ieders grote verrassing een lied: the rose! In het verslag dat secretaris Lau ons zal toezenden is alles uitgebreid terug te lezen.

In de fotogalerij staan de foto’s van de jaarvergadering.


Eerste repetitie van 2018 op de nieuwe locatie: Zaal Zegers

Op 4 januari werd de eerste repetitie van het jaar 2018 gehouden. Doordat we al een keer te gast waren geweest in Zaal Zegers waren we snel gewend aan onze nieuwe stek. Tijdens het zingen bemerkten we een fijne akoestiek. In de pauze en na afloop is het gezellig en het geluidsniveau loopt flink op. Je zou haast denken: een kippenhok. Maar ja, dat vinden de heren waarschijnlijk geen compliment!?

De bar bleef nog open na de repetitie, de glazen werden volgeschonken en op de tafels stonden lekkere nootjes. Dus we bleven nog gezellig nakletsen.

Wat een fijne start van het nieuwe jaar!


Gemengd Koor Amuze wenst u prettige kerstdagen en een prachtig 2018!

21 december 2017 Kerstviering, de laatste avond bij Guus en Christel in Ommel

We werden ontvangen in een mooi aangeklede, sfeervol verlichte zaal in kerstsfeer. Prachtige kerststukjes, gemaakt door Tonnie maakten het geheel af en ja, we hebben het kerstkindje gevonden.

Na het openingswoord van Henriette namens de evenementencommissie werd Leen gefeliciteerd, die op 15 december 50 jaar getrouwd was. Zij werd enthousiast toegezongen.

De feestcommissie had gezorgd voor heerlijk kerstbrood bij de koffie en ook Leen trakteerde op lekkere soesjes. De stemming zat er meteen goed in en aan gespreksstof ontbrak het geenszins!

Het werd rustig toen Max en Jan Bukkems samen begonnen te zingen: I’m dreaming of a white Christmas en meer. Daarna sprak Trudy ons toe en beschreef ons concert van afgelopen zondag in Lierop als: GEWELDIG!! En dat vonden wij allemaal ook, het was heerlijk om in de koepelkerk al die mooie kerstliederen te zingen. We hebben veel complimenten van het aanwezige publiek gekregen.

Om die stemming nog even vast te houden zongen we de nummers: Holy night en Happy Christmas, war is over. Daarna bood Marie-José Trudy een bloemetje aan en bedankte haar namens ons allemaal: We zijn heel blij met jou!

Onder het genot van een drankje en lekkere hapjes bleek er een heel programma voorgeschoteld te worden.

Elisabeth droeg een prachtig kerstgedicht voor: Onderweg. Is het nog ver naar Bethlehem? Vluchtelingen, oorlog, ellende. Nog steeds zijn Maria en Jozef onderweg maar Bethlehem blijft ver…

Jan Verdonk, Jan Bukkems en Max verhoogden de sfeer met hun mooie kerstnummers. Jan Verdonk zong zoals hij dat zelf beschreef een huiskamerliedje voor bij de open haard: Brugwachter van Manhattan. Gerard van Maasakkers mocht willen dat hij dat zo mooi kon vertolken!

Anne-Marie en Jan Bukkems zongen een liefdesliedje: Lay down beside me van Don Williams. Prachtig en gevoelig gezongen maar zoals bij deze 2 mensen past, niet zonder vrolijke noot. Vooraf vroeg Anne-Marie naar de kerstboodschap. Jan: Moet je bij de AH zijn. En na het romantisch gezongen nummer: die loopt niet meer weg!

En toen kwamen we aan een minder vrolijk onderdeel van de avond: afscheid nemen van Guus en Christel. Lau sprak het tweetal toe en gaf een beschrijving van de verschillende locaties waar Amuze in de loop van de jaren gerepeteerd heeft. Het bleek hieruit dat er allang banden bestaan met Eijsbouts. Guus en Christel zijn in juni 2007 begonnen in Ommel, na de grote vakantie werd dit het nieuwe adres van ons koor. Nu Guus en Christel binnenkort moeten stoppen in Ommel heeft Amuze weer uit moeten kijken naar een nieuwe repetitieruimte die gevonden is in Asten bij zaal Zegers. Marie-José vulde Lau aan en bedankte voor de goede samenwerking en gastvrijheid. Vervolgens werden Christel en Guus toegezongen door Jan Bukkems met Amuze als spontaan achtergrondkoor. Jan had een persoonlijke tekst gemaakt over het tweetal in Ommel… Bij Guus en Christel in het café aan het plein..Reuze bedankt wij vonden het fijn al die jaren.. Christel en Guus kregen een bloemetje aangeboden en daarbij een beeldje als blijvende herinnering aan ons koor. We hebben Eres tu gezongen en Tranen gelachen, de nummers die Christel en Guus zelf uitgekozen hadden. Hier merkten we nog eens hoe groot de band is geworden tussen koor en gastheer en gastvrouw.

Henriette nam het woord en na haar goede wensen vertelde ze dat alle koorleden een koorengeltje kregen aangeboden, een gebaar dat in bijzonder goede aarde viel. Daaraan een kaartje met de tekst: Deze koorengel wenst je een geweldige kerst en een 2018 vol zang, muziek en een goede gezondheid.

Jan, Riny en Trudy verrasten ons met het nummer: L óiseau e l’enfant van Marie Myriam. Het lied werd enthousiast ontvangen. Helemaal toen bleek dat dit ons nieuw in te studeren lied is, aan Amuze geschonken door Henriette. Een leuk vooruitzicht voor het nieuwe jaar.

Max, Jan en Jan lieten ons genieten van Teach your children well en John Denver. Enkele danslustigen onder ons zwierden vrolijk over de dansvloer.

Jo Cortooms had een mooie sfeerbeschrijving over de kerstavond van vroeger, over de nachtmis en het eten thuis. Voor velen heel herkenbaar.

Daarna gaven Guus en Christel te kennen samen met ons te willen proosten op afscheid…toekomst…nieuw begin… vriendschap…weerzien… Een emotioneel moment en natuurlijk zorgde zingen voor ontspanning: zij mogen er zijn!

En zo kwam er langzamerhand een einde aan de avond. Wat een programma! De evenementencommissie is er weer in geslaagd alle ingrediënten aan te reiken voor een zeer bijzondere, sfeervolle avond! En wat zit er muziek in ons koor!! Vol vertrouwen kunnen we samen 2018 tegemoet zien, op onze nieuwe locatie zaal Zegers in Asten.

De foto’s van deze avond staan in de fotogalerij: Fotogalerij


Kerstconcert 2017 in de Koepelkerk van Lierop door Amuze en Ameezing

Wekenlang hebben we geoefend op ons kerstrepertoire. En daar plukten we op zondagmiddag 17 december de vruchten van.

Om 13.00 uur waren we allemaal aanwezig om de laatste puntjes op de i te zetten. We hielden de jassen nog maar even aan.

Om 14.00 uur begon het concert. Wij waren warmgelopen en de kerk was inmiddels aardig volgelopen. Wat geweldig om voor zoveel mensen te mogen zingen! Na een inleidend woord zongen de 2 koren gezamenlijk: Joy to the World.

 

Ameezing vervolgde het programma met een 4 tal liederen en sloot af met een gedicht over de kerstboom die het uiteindelijk wel heel erg heet kreeg.

Het ensemble dat bestond uit Hennie Gramberg op dwarsfluit, Jack Gramberg op fagot, Hennie Schaul op klarinet en Jan Daelmans op alt-saxofoon zorgde daarna voor een mooie afwisseling door enkele mooie kerstliederen te spelen.

Toen was het de beurt aan ons om onze liederen ten gehore te brengen, waarna Toos een mooi verhaal vertelde met de strekking dat het licht altijd doorgegeven zou blijven worden.

Na weer een aantal sfeervolle kerstliederen van het ensemble stonden de 2 koren weer gezamenlijk op het podium. Oh holy night, Echo Carol, Happy Christmas, we kregen er zelf kippenvel van!! Na het afsluitende Stille Nacht werden we beloond met een daverend applaus!

Na een dankwoord van Marie-José werden Trudy (die het met het dirigeren van 2 koren en het ensemble wel heel druk had!), Leon Eijsbouts die ons begeleidde op de piano en het ensemble in de welverdiende bloemetjes gezet.

Na het concert was eenieder welkom in de Vurherd waar we nog lang nagenoten van dit heerlijke concert!!

In de fotogalerij staan nog veel meer foto’s, en in de filmgalerij de mooie films, gemaakt door onze vaste fotograaf en cameraman Henk Krijnen.


Ceciliafeest met 7 jubilarissen Pro et Contra

16 november 2017.

Wat een avond. Bij binnenkomst was eenieder blij verrast door de sfeervolle aankleding van de zaal, niet in het minst door de mooie bloemstukjes die verzorgd waren door Tonnie. De feestcommissie had zeker eer van alle werk. Tijdens het drinken van een kopje koffie, thee met lekkere traktaties waaronder petitfours van Truus was al te merken dat we allemaal in waren voor een gezellige avond. Er werd al gauw genoeg begonnen met het huldigen van de jubilarissen, het waren er liefst 7! Het bestuur had zich de moeite getroost om voor elke jubilaris een persoonlijk woordje te hebben, iets wat zeer op prijs gesteld werd.

Leny van de Weijer, alt, 12 ½ jaar lid  kreeg lovende woorden van Irene, die haar beschreef als een fijn, trouw lid. Leny is altijd in voor spelletjes, vooral met de kleinkinderen. Zij is altijd op tijd!

Marie-José roemde de veelzijdige muzikaliteit van alt Rita Hilgers, 25 jaar lid , die diverse instrumenten bespeelt , bij Kerstvieringen vaak actief is geweest als Vallende Ster en ons uit de brand geholpen heeft door Trudy als dirigente te vervangen. Diverse inzingers getuigen nog daarvan in onze mappen.

Max sprak Annemie, alt, 12 ½ jaar lid, toe. Betrokken bestuurslid, vice-voorzitster en contactpersoon met Guus. Met haar commissie Evenementen zorgt zij steeds voor afwisselende activiteiten,

Joke Spronk werd toegesproken door Marie-José. Joke is een trouw lid, staat op de voorste rij bij de alten en volgt de muziek kritisch. Ook bij de jaarvergadering is Joke heel betrokken en heeft haar zegje klaar.

Tineke Kramer, sopraan, 25 jaar lid, werd in het zonnetje gezet door Lau die aangaf dat Tineke al vele jaren geleden bij het bestuur betrokken was. In oktober 1993, tijdens een spannende periode voor het koor,  was zij een van de 6 nieuwe bestuursleden die het koor weer een nieuwe impuls gaf. Nu zit Tineke al jaren in de werkgroep Bijzondere Familiegebeurtenissen.

Annemie sprak op haar beurt Truus, 25 jaar lid,  toe. Als sopraan begonnen is zij daarna bij de alten gekomen. Truus is een betrokken, trouw lid. Zij heeft zich voor  diverse commissies ingezet zoals Lief en Leed en Kascontrole. Handig als zij is op de computer en haar mobile voorziet zij waar nodig eenieder van uitgebreide informatie, of het over muziek gaat, een mooie fietsroute of een lekker recept.

Trudy werd tot ieders verrassing gehuldigd, zij is nu al 12 ½ jaar onze dirigente. Aanvankelijk lid als sopraan volgde zij in 2005 Robert Theeuwen op. Zij kreeg lovende woorden van Marie-José. Met haar humor, geduld en vertrouwen haalt zij alles uit het koor wat erin zit. We zijn allemaal heel blij met onze dirigente!

De koperen jubilarissen ontvingen een zilveren speldje, de gouden jubilarissen werden verblijd met een bronzen beeldje. Bovendien werden alle jubilarissen in de bloemetjes gezet.

Na deze feestelijke huldiging volgde een zeer geslaagd optreden van Pro en Contra.  Prachtige nummers van uitbundig, vol humor tot ingetogen, ontroerend en klein. Wat een sfeer! Wij kregen geregeld de gelegenheid om mee te zingen en dat was geweldig! Nummers als Kom nim me mee noar de Peel, Het dorp, Schuil maar bij mij , stuk voor stuk boeiend.

Dit was weer zo’n avond met een gouden randje waarbij je beseft wat een fijne vereniging wij zijn en hoe fijn het is om daarvan deel uit te maken!

Verslag: Ineke Krijnen, alt en lid PR-commissie

Bekijk ook de foto’s in de fotogalerij om mee te proeven aan deze heerlijke avond!


Bezoek aan Ameezing in Lierop

Zaterdag 14 oktober waren we te gast bij Gemengd Koor Ameezing in Lierop. Met dit koor geven we op 17 december een kerstconcert in de Koepelkerk en deze middag is een leuke gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Om half 2 werden we hartelijk ontvangen in de Vurherd met koffie/thee.

Na een woordje van de voorzitter liepen we rond half 3 naar de Koepelkerk waar we een mooie rondleiding kregen van twee zeer deskundige gidsen. We hoorden veel over de geschiedenis van de kerk, architect Weber, de bouw, de kosten, de zorgen om aan geld te komen en hoe daardoor veel in fases gebouwd moest worden.

Als er een schenking kwam werd dat weer in de bouw gestoken en later aan de inrichting besteed. We hebben het geheim ontdekt in de kruisweg van A. Windhausen (..) en we hoorden over het verhaal van Maria Bambina. Pastoor Offermans kwam in Milaan en zag het wassen beeldje, rijk versierd met kostbare edelstenen. Maria als kind, heel bijzonder. Hij was zo onder de indruk dat hij een van de twee gipsen replica’s die er bestaan in de wereld heeft geschonken aan zijn kerk. . Zonder edelstenen, maar voor velen zeer waardevol.

We hoorden over de lampen in de kerk, die eerst op olie brandden, later op gas en tegenwoordig op elektriciteit! We zagen Jozef van alle kanten en we hebben bewondering voor de vele vrijwilligers die zich inzetten om deze kerk zo mooi te houden. Zo is er een werkgroep bezig met het poetsen van al het koperwerk, ga er maar eens aan staan!

We hebben de kerk vanaf het koor kunnen bekijken en hadden zo een mooi overzicht over deze prachtige kerk. De tijd liep verder en verder maar er was zoveel te zien en zoveel boeiends te horen. We kregen verder een rondleiding door het park met unieke bomen en kwamen zo weer uit bij de Vurherd. Daar werd de organisatie van Ameezing hartelijk bedankt door Marie-José namens Amuze voor de zeer geslaagde middag. We werden nog getrakteerd op een drankje en het was nog lang gezellig in de Vurherd. We kijken uit naar ons gezamenlijk kerstconcert op 17 december, dan mogen we zingen in de prachtige Koepelkerk!

Voor meer foto’s neemt u natuurlijk een kijkje in de fotogalerij.


Najaarsconcert in de Ruchte in Someren

Op 7 oktober waren we te gast in Someren bij het Somerens Dameskoor. Er heerste vanaf binnenkomst al een gezellige gemoedelijke sfeer in de Ruchte.

Het gastkoor trad als eerste op en trakteerde het publiek op een zevental nummers, waarvan Whisper wel heel erg verrassend was. Daarna waren wij al aan de beurt. Daar wij als publiek in de zaal zaten had het even wat voeten in aarde voor we op het podium stonden maar daar stoorde zich niemand aan. We hadden niet kunnen oefenen hoe we moesten gaan staan maar ook dat was vrij vlot geregeld. We stonden goed in de spotlights en keken in een donkere zaal. Max leidde de 6 nummers waaronder Fly me to the moon en Only time kort in. We hebben lekker gezongen en waren zelf (ook dirigente Trudy) erg tevreden over ons optreden. Het publiek ook, gezien alle leuke spontane reacties. We zijn zo blij als Oksana ons begeleidt, dan klinkt alles zoveel mooier! Na een gezellige pauze luisterden we naar het Heusdens Gemengd Koor. Zij zongen 6 nummers waaronder Hallelujah en Adiemus. Ook Pastorale stond op het programma, een nummer dat ook wij op ons repertoire hebben. Heel wat van onze mensen zullen het in hun hoofd meegezongen hebben.. De afsluiter was Vocal Surprise uit Asten, allemaal dames op de dirigent na. Zij gaven enthousiast een bijzonder frisse show weg met een zevental nummers waaronder And all that jazz en Love shine a light. Fijn om naar te luisteren en naar te kijken. Nadat de dirigenten en de pianisten in de bloemetjes gezet waren werd het programma afgesloten door de voorzitster van het Somerens Dameskoor. Dat koor kan terugkijken op een bijzonder geslaagd najaarsconcert. Na afloop bleven veel mensen onder het genot van een drankje nog lang napraten over deze fijne avond.

Meer foto’s bekijken? Ze staan in de fotogalerij.


Uitwisselingsavond met het Astens Mannenkoor

Op donderdagavond 28 september was de jaarlijkse uitwisseling van Amuze met het Astens Mannenkoor. Dit keer was het Mannenkoor de gastheer en om 20.00 uur werden we hartelijk ontvangen bij zaal van Hoek met een kop koffie.

Het programma werd geheel anders ingevuld dan voorgaande jaren en het was voor eenieder afwachten hoe dat alles in zijn werk zou gaan. Welnu, de avond overtrof alle verwachtingen! Ons werd een heel afwisselend programma voorgeschoteld met zeer verrassende optredens.

Het Mannenkoor zong voor ons uit de Parelvissers, geweldig hoe dat klinkt met zoveel mannen! Wij zongen Let me down easy, een geslaagde primeur voor ons!!

Verder waren er diverse optredens in verschillende samenstellingen. De 3 J’s, Jan Verdonk, Jan van Bussel en Jan Bukkems deden voor Crosby, Stills, Nash & Young niet onder. Jan Bukkems bleef op het podium om Dolly Parton alias Herma te begeleiden en ook met Anne-Marie zong hij een prachtig duet.

 

Jan bekende het Mannenkoor dat hij voor Amuze gekozen had omdat hij dan duetten met dames kon zingen… De samensmelting tussen beide koren werd vorm gegeven door een optreden van onze Riny en Cor van het Mannenkoor. Geweldig !!

Verder hebben we allemaal erg genoten van en meegedeind met de Stroatzangers, op accordeon begeleid door Theo van Brussel.

 

Ook Poul liet zich niet onbetuigd. Begeleid door Oksana bracht hij een aantal prachtige nummers ten gehore. En als klap op de vuurpijl zongen zij samen het Kattenlied..Miauw!! Ongelooflijk hoe knap met geweldig gevoel voor timing dat gezongen werd en hoe komisch dat klonk!!

 

De stemming was geweldig en dat kwam ook nog eens tot uiting bij de diverse meedeiners, zoals Het kleine café aan de haven, Land van Maas en Waal en de Zuiderzeeballade. Uit volle borst werd er door iedereen gezongen, begeleid op accordeon door Theo en Poul.

Wat is het heerlijk om met zoveel mensen samen met muziek bezig te zijn!! Het is wel duidelijk dat deze opzet zeker komend jaar een vervolg gaat krijgen. Dan zal Amuze het Mannenkoor ontvangen. Uiteraard zijn de verwachtingen nu wel heel hoog gespannen! We kijken ernaar uit!

Foto’s van deze heerlijke avond kijken? Bezoek dan de fotogalerij.


Geslaagde Peeltoer

Zo direct na de vakantie was door de activiteitencommissie een Peeltoer via de VVV Asten georganiseerd. Op zaterdag 26 augustus vertrokken we om half 2 bij zaal Eijsbouts in Ommel. Chauffeur Theo Mennen en gids Bart van Rozendaal brachten ons op voortreffelijke wijze door de Peelregio. Bart had onderweg erg veel interessante informatie voor ons. De tocht ging vanuit Ommel via Asten, langs molen De Oostenwind en de VVV, naar de Heesakkerweg. Vervolgens naar Heusden en van daar uit richting de Grote Peel. Bij Mijl op Zeven een stop van een half uur waar voor ons de koffie/thee met een snee turfkoek klaar stonden.

Na de stop vertrokken we onder luid gezang (Brabant) richting Ospel en vervolgens linksaf richting Meijel. Dit dorp lieten we rechts liggen en de tocht ging verder richting Neerkant en van daaruit naar Helenaveen. Hier ging het voor de Helenavaart linksaf richting Griendsveen. Op Hoeve Koning Willem 3 werd gestopt voor een heerlijk ijsje; dat was smullen. En van daaruit verder via Griendsveen, Liessel weer naar Ommel. Om 5 uur waren we weer in Ommel, waar we de cabrio-bus verlieten en Theo en Bart hartelijk bedankten. We bevolkten massaal het terras van zaal Eijsbouts en binnen de kortste keren hadden we allemaal te drinken. Vervolgens werden we getrakteerd op een grote puntzak friet en snacks. Guus had het geweldig geregeld, want in no time zat iedereen hiervan te smullen.

 

We hebben nog heerlijk na zitten borrelen en eenieder ging met een heel tevreden gevoel huiswaarts. We hadden een prachtige dag achter de rug; organisatie bedankt!

Meer foto’s zien van deze prachtige dag? Kijk eens in de fotogalerij.


Geweldig resultaat van de Rabo Clubkas Campagne!

Dank aan iedereen die stemde op Gemengd Koor Amuze tijdens de Rabo Clubkas Campagne. U gunde ons daarmee het formidabele bedrag van € 898,09. Op zaterdag 6 mei ontving het bestuur de cheque van de Rabobank tijdens Clubkas On Tour.

We gaan het bedrag onder andere besteden aan kosten die gemaakt worden bij optredens zoals in verzorgingshuizen, aanschaf van bladmuziek en aanschaf van materiaal voor minder mobiele koorleden.

 

Rabo Clubactie 2017; stemt u ook op Amuze?

Van 6 april t/m 30 april 2017 kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid hun stem uitbrengen op hun favoriete clubs tijdens Rabobank Clubkas Campagne!

Laat jouw stem horen en steun Gemengd Koor Amuze!

We besteden het geld aan onkosten die gemaakt worden bij optredens zoals in verzorgingshuizen, aanschaf van bladmuziek en aanschaf van materiaal voor minder mobiele koorleden.

Breng jouw stem uit via www.mijnbankenik.nl/peellandzuid

 


Voorjaarsconcert door Amuze en Ameezing in Ommel

Op zondag 19 maart traden twee koren van dirigente Trudy op om het voorjaar in te luiden.

Met een afwisselend programma werd in de gastvrijheid van Zaal Eijsbouts door beide koren en door het publiek genoten van de mooie uitvoering. Oksana begeleidde beide koren op piano. Amuze zong naast bekend repertoire een aantal nieuwe liederen, o.a. Stil in mij. Best spannend, maar het ging prima! Ameezing had een mooie koorklank en de teksten waren goed te verstaan.Beide koren zongen ook samen twee liederen. Het Maorilied Epo I Tai Tai en het Duitse Wahre Freunschaft. Want dat is het, echte vriendschap tussen twee koren, voor de tweede keer samen een concert. Dus… driemaal is…Foto’s van deze mooie middag staan in de fotogalerij.


Kerstzang in Museum Klok en Peel op 18 december 2016

Wat een geweldig fijn optreden hadden we op zondag 18 december in het museum Klok en Peel. De Orangerie was helemaal vol met luisteraars! En wat kregen we veel applaus. En complimenten! Hoe leuk het was en hoe mooi het klonk, kun je goed zien aan de filmopname van Gemengd Koor Amuze met Oh Holy Night: https://youtu.be/SKQJetH-BSc
En onze vaste Amuze-fotograaf heeft weer prachtige foto’s gemaakt! Wat een fijne terugblik!!! Kijk maar in de fotogalerij.


Zingen in Huize het Witven in Someren

Op zondagmiddag 23 oktober 2016 zong Amuze in huize Het Witven. We deden dit op uitnodiging van onze alt Jet van Seggelen, die werkt in het Witven.

Het was een heel gezellige middag. We zijn heel gastvrij ontvangen. En hebben met veel enthousiasme gezongen.Kortom in alle opzichten een geslaagde middag!!

Voor Jet is dit mooie gespreksstof tijdens haar werk in de komende tijd.


Vocaal op de pedaal; wat een fantastisch zangevenement!

AGK Puur Sangh bestaat 50 jaar en dat is een feest waard! Wat hebben ze een geweldig evenement georganiseerd. En wat fijn dat Amuze daar volop deel van mocht uitmaken.

Op zaterdag 23 juni 2016 werd door de leden van Amuze en Heusdens Gemengd Koor de cour van de paters voorzien van podium en banken voor het publiek.

In het zonnetje op zondag startte het opwarmen van de stemmen met inzingoefeningen door beide koren. Helaas kwam er toen een buienwaarschuwing, waardoor we naar binnen moesten verhuizen.

Dankzij het spontane “Ja, het mag in de kapel” van de rector, mochten wij in de mooie kapel onze optredens verzorden. De kapel was tot het laatste plekje bezet, het publiek moest zelfs staan.

En wat was het mooi. De zang en het pianospel van Heusdens Gemengd Koor, de prachtige selectie liederen. En de zang en het pianospel van Gemengd Koor Amuze, met ook een prachtige selectie liederen.

We werden beloond met zes keer een groots applaus. De temperatuur in de kapel liep op tot 25 graden, buiten stortregende het inmiddels.

Gelukkig was het na de optredens op de markt tijdens de gezamenlijke afsluiting met toespraak van Burgemeester Vos en hilarisch optreden van Stenzel en Kivits opeens zomers zonnig! De kelen werden gesmeerd, weer klonk heerlijke samenzang. En Irene ging met onze Amuze-paraplu meermalen op de foto.

Echt genieten op z’n Aastes.

We ontvingen een bedankje van AGK Gemengd Koor voor ons enthousiasme en onze PR op www.facebook.com/gemengdkooramuze. En dan zeggen wij gewoon: Gèr gedoan!

Alle foto´s van Vocaal op de Pedaal staan in de fotogalerij.


Winterconcert Amuze met de Veengalm

Wat een mooie zangmiddag, zei iemand uit het publiek. In de volle en warme zaal werd inderdaad volop genoten op zondag 21 februari 2016. Dat is op de foto’s duidelijk te zien, allemaal blije gezichten!

Dat mocht ook wel, met al die zangers en zangeressen, die onder leiding van dirigenten Trudy en Marion hun hoge en lage tonen lieten klinken. Hierbij begeleid door pianisten Lodewijk Holzken en Oksana Bos-Baljva.

Beide koren traden apart op, waarvoor zij werden beloond met applaus. Tot slot zongen de koren samen nog het slotlied, waarop het publiek weer zo enthousiast reageerde.

Het spreekt voor zich dat de nazit heel gezellig was.


Op weg naar kerstmis met Amuze

Op zaterdagavond 12 december 2015 traden we op tijdens de Kerstviering in Willibrordhaeghe / Zorghuis Deurne, Vlierdenseweg te Deurne; Het programma met Kerstliederen, afgewisseld met verhalen en gedichten door de leden van Amuze viel goed in de smaak bij de aanwezigen. Helaas was het niet erg druk, maar weet…. wie niet gekomen is heeft veel gemist. En wie wel gekomen is, heeft genoten.


Cecilia-avond met twee jubilarisen

Op 19 november 2015 hielden we onze jaarlijkse Cecilia-avond. De feestcommissie had een geweldige avond voorbereid. Na ontvangst met koffie/thee en heerlijk gebak aangeboden door Zaal Eijsbouts ging de avond van start.

Na de opening door Annemie begon het spannende gedeelte. In 8 verschillende groepen met elk een eigen kleur beantwoordden we lastige vragen in een heuze pub-quiz. Popmuziek, sport, Astense historie en ook een tekenblad vol spreekwoorden vormden een uitdagend geheel. Gelukkig werden wij voorzien van hapjes bij de zelf betaalde drankjes, zodat wij gesterkt door drank en spijs de quiz aankonden!

Halverwege de avond vond de feestelijke huldiging plaats van twee jubilarissen, elk twaalfenhalf jaar lid. Voorzitter Marie-José sprak alt Willemien toe. Een ieder herkende Willemien in de mooie woorden over deze sportieve en actieve alt.

Daarna sprak secretaris Lau Joosten de voorzitter Marie-José toe. Al vele jaren actief als bestuurslid en de laatste jaren als voorzitter. Daarnaast actief al alt. Een toespraak met veel bepalende activiteiten voor Peelgalm en Amuze zorgde voor veel herkenning.

Na de huldiging gingen we verder met de quiz. De uiteindelijke nipte winnaars mochten van de prijzentafel een cadeau kiezen. Het was al best laat en na de prijsuitreiking gingen de meeste leden huiswaarts. Enkelen bleven nog gezellig na. De feestcommissie zorgde ervoor dat alles weer netjes opgeruimd werd.

We kunnen terugkijken op een prachtige Cecilia-avond; weer eens heel iets anders dan in de voorgaande jaren. Compliment voor de feestcommissie!

De foto´s van deze avond vind je in de fotogalerij.


Gezellige repetitie-avond met AMK

Wat was het weer genieten op 12 november 2015 in Zaal Jan van Hoek. Na onze eigen repetitie in Ommel reden wij in de pauze richting Asten, waar de mannen van AMK al op ons wachtten. Na een kop koffie, thee, fris of wijn, mocht Amuze eerst zingen. Aan Trudy’s gezicht en duim omhoog was te zien dat zij tevreden was over onze zang. Dat voelden we zelf ook al, volgens de mannen zagen we er stralend uit.

Daarna wachtte ons een prachtig nieuw repertoire van de mannen van AMK. Begeleid door vaste pianiste zongen zij, zonder partituur, nieuwe operettemuziek. Mooi, man! En er waren nog meer nieuwe liederen. We konden wel horen dat het mannenkoor goed voorbereid was op hun Herfstbockconcert.

Na de twee optredens was het nog lang gezellig in het café en op de veranda van Jan van Hoek. Zo’n goede traditie verdient het om volgend jaar weer een vervolg te krijgen!

Een leuke foto van deze avond vind je in de fotogalerij.


Tranen gelachen? Wat een heerlijke samenzang op 23 oktober 2015 met de mannen van A Capella!

Samen met Mannenkoor A Capella uit Lierop brachten we een avond vol zang en muziek in Zaal Eijsbouts.

De zaal zat vol, het was lekker warm, buiten was het herfst. Het programma bracht veel afwisseling, ontroering en humor.

En wat was het genieten tijdens het laatste lied. Twee koren met hetzelfde lied in hetzelfde arrangement in het repertoire. Vooraf repeteren? Niet nodig volgens de dirigenten Marion en Trudy? Hadden zij gelijk? Welzeker! Het klonk super goed. Om kippevel van te krijgen.

Dat het daarna nog lang gezellig bleef in Ommel spreekt voor zich. Guus, bedankt voor je gastvrijheid in jouw gezellige café/zaal Eijsbouts.


Dodenherdenking Asten met Sint Joris Gilde en Gemengd Koor Amuze

Op maandag 4 mei 2015 was Gemengd Koor Asten uitgenodigd bij de jaarlijkse dodenherdenking.

Na een stemmige bijeenkomst in De Klepel kwamen alle aanwezigen samen in het Moussaltpark voor de kranslegging. Het Gilde Sint-Joris met vaandelzwaaier, de kranslegging door burgemeester Vos, het Wilhelmus door aanwezigen, Fanfare Sancta Maria uit Ommel en Gemengd Koor Amuze droegen bij aan de plechtige sfeer.

Van de bijeenkomst in het Moussaultpark is in opdracht van het gilde een film gemaakt door Johan Pabon van Rapid Eye Movement. Op youtube te vinden via deze link: http://youtu.be/FpVr7sPGQSc. Bij 7:29 zie je Amuze tijdens het zingen van ons volkslied.

Opdat we nooit vergeten.


Amuze zingt bij Lenteconcert Animato

Op zaterdagavond 21 maart 2015 organiseerde gemengd koor Animato uit Zeilberg haar Lenteconcert, waarin ons koor ook optrad met de volgende liederen:
– Amuze;
– The Rythm of life;
– Pastorale;
– When I’m sixty four;
– Avond;
– Morning has broken;
– Join hand in hand;
– Brabant
Met onze dirigente Trudy en pianist Leon Eijsbouts hebben we er weer een goed optreden van gemaakt.
We zagen er weer prachtig uit, allen in het zwart met de bekende attributen zoals sjaals, rozen en strikken.
Het concert werd gehouden in Sociaal Cultureel Centrum (SCC) Den Draai te Deurne-Zeilberg.
Het programma was als volgt:
– optreden Animato;
– optreden Deurnes Mannenkoor;
– optreden Vela Monte;
– pauze;
– optreden Amuze;
– optreden Animato & Vela Monte

Door de vele aanwezige koorleden werd intensief geluisterd en luid geapplaudisseerd. Alle koren hebben dan ook een geweldige prestatie neergezet.

Ook de nazit met muziek van een percussionist/zanger was erg gezellig!

Foto´s van dit lenteconcert staan in de fotogalerij.


Ledenvergadering februari 2015

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering werd onder voorzitterschap van Marie-José Gondrie de agenda behandeld. Bestuur en commissies presenteerden hun jaarverslagen. De penningmeester werd décharge verleend. Lia Friesen was na enkele bestuurstermijnen aftredend en niet herkiesbaar. Er was unanieme instemming met de voordracht van Max Vogels als nieuw bestuurslid.

De foto´s van deze ledenvergadering staan in de fotogalerij.


Kerstviering bij Nieuwenhof in Deurne, sfeervol en drukbezocht

Op zondag 21 december 2014 verzorgde Amuze voor de bewoners van de Nieuwenhof in Deurne een kerstviering. Met liederen als Nu zijt wellekome, Joy to the World, Echo Carol, Er is een kindeke en Stille Nacht klonken de koorklanken mooi door de foyer. Ook de gedichten en verhalen van enkele koorleden werden gewaardeerd. Met deze kerstviering sluit Amuze 2014 muzikaal af. Op naar 2015 met fijne repetities en weer mooie optredens in het verschiet.

De foto´s van deze mooie kerstviering komen binnenkort in de fotogalerij.


Sfeervolle kerstviering

Op donderdagavond  18 december 2014 vierde Amuze de jaarlijkse Kerstviering.
De werkgroep evenementen zorgde voor een gezellige entourage en een afwisselend programma.
Er werden kerstliederen gezongen uit het repertoire van De Nieuwenhof, waar Amuze op zondag 21 december een optreden verzorgde. Verder waren er diverse optredens met zang, gedichten en mooie teksten.
Het was een gezellige avond. Met dank aan de werkgroep evenementen die tevens zorgde voor een glaasje glühwein en heerlijk kerstbrood.


Uitwisseling met Astens Mannenkoor november 2014

Het was weer een zeer gezellige avond, onze uitwisseling met het Astens Mannenkoor. Zij kwamen met dirigent en pianiste naar onze repetitieruimte in Ommel. We werden verrast met nieuw repertoire en vertrouwde liederen. Ook Amuze zette haar beste beentje voor. Na het zingen bleef het nog lang gezellig. Naast de gezelligheid is deze uitwisseling ook erg nuttig voor dirigenten en pianiste, omdat wederzijdse tips en complimenten over de optredens werden uitgewisseld.

Er zijn op deze avond enkele foto´s gemaakt. Deze komen binnenkort in de fotogalerij.


Vijf jubilarissen gehuldigd tijdens Ceciliafeest november 2014

Tijdens de jaarlijkse Cecilia-avond op donderdag 13 november werden 5 jubilarissen van Gemengd Koor Amuze gehuldigd door het bestuur.

Irene Wouters, alt, is twaalfeneenhalf jaar lid. Irene is als penningmeester actief , waarbij zij ook de jaarlijkse subsidies en sponsoracties stimuleert. Daarnaast heeft haar lidmaatschap van de kledingcommissie geleid tot de zwierige oranje sjaals en sierlijke oranje rozen en strikken bij de zwarte kledij van de leden tijdens concerten. Irene kreeg de zilveren muzieksleutel opgespeld als waardering.

Herma Jansen, sopraan, is vijfentwintig jaar lid.  Herma is actief lid van de muziekcommissie en de activiteitencommissie. Zij is mede-initiatiefnemer van een nieuw meezingboekje, en is altijd bereid te helpen bij de voorbereiding van de grote Krokusconcerten. Een luisterend oor voor andere leden. Herma kreeg een sierspeld cadeau van het bestuur.

Toos Vogels, alt, 25 jaar lid. Na 21 jaar lidmaatschap en een pauze van enkele jaren, is Toos inmiddels al weer 4 jaar bij Gemengd Koor Amuze. Bij elkaar een zilveren jubileum. Het bestuur reikte haar de sierspeld uit.

Rini de Greef, bas, 40 jaar lid. Als jonge bas kwam Rini in het oprichtingsjaar bij het koor. Rini staat altijd klaar om de handen uit de mouwen te steken ter voorbereiding van de repetitie of een concert. Hij is een gezellige muzikant op de jaarlijkse koorfeesten. Het bestuur verblijdde Rini met een gegraveerd glas.

Piet van Tilburg, tenor, 40 jaar lid. Als medeoprichter van Gemengd Koor De Peelgalm, het huidige Amuze, is Piet al jaren erelid. Hij is 21 jaar penningmeester geweest in een tijd dat de contributie nog wekelijks contant werd betaald. Piet is zijn halve leven al lid van het koor en een zeer betrokken lid. Ook Piet ontving een gegraveerd glas uit handen van het bestuur.

De jubilarissen werden met een bloemenhulde op de foto gezet en met en een feestelijk Lang zal ze leven door de leden toegezongen. Hopelijk mag Amuze nog lang genieten van deze zangers en zangeressen en zij van Amuze.

Van links naar rechts op de foto staan de jubilarissen:
Herma Jansen, 25 jaar; Riny de Greef, 40 jaar; Toos Vogels, 25 jaar; Piet van Tilburg, 40 jaar; Irene Wouters, 121/2  jaar

De foto van de jubilarissen komen binnenkort in de fotogalerij.


Concert van Seniorenharmonie Helmond met medewerking van Amuze

Op zondag 9 november 2014 was Amuze te gast bij het donateursconcert van de Seniorenharmonie Helmond.
Het concert in het TOV gebouw te Helmond  werd goed bezocht. Het publiek kon genieten van de mooie vaak swingende of juist ingetogen klanken van de Seniorenharmonie onder leiding van Marion van Eijk – Gähler.
Daarna was het de beurt aan Amuze, dat een mooi optreden verzorgde met afwisselende muziek, zoals Fly me to the moon, Pastorale en When I’m sixty four.
Na de pauze bracht Amuze o.a. Broadway ten gehore.
Het concert werd afgesloten met een optreden van de Seniorenharmonie.
Voor dirigente Trudy Timmers was een dubbelrol weggelegd deze middag. Behalve het dirigeren van Amuze blies ze haar partij mee in de Harmonie. Ze is een echte duizendpoot!
Harmonie en koor, die combinatie staat voor een boeiend programma.
Het was dan ook een hele mooie middag.

Binnenkort komen de foto´s in de fotogalerij.


Uitgaansdag c.q. Jubileumuitstapje (deel 1 van 3) 10 mei 2014

In verband met het 40-jarig bestaan van ons gemengd koor was er een jubileumcommissie samengesteld om een uitgaansdag te organiseren. Deze commissie bestond uit Annemie van Gerwen, Marjan Joosten, Herma Jansen, Toos Vogels, Tineke Caljouw, Ria van Bussel en Annie Swinkels.
Op zaterdagmorgen 10 mei 2014 was het dan zover. Om kwart voor acht verzamelen op het plein tegenover café-zaal Eijsbouts in Ommel en tegen 8 uur stapten we in de bus van TwinTours.
Jeanne de Gouw en Herma Jansen hadden gezorgd voor een nieuw meezingboekje, dat bij het instappen in de bus aan iedereen werd uitgereikt.
Voor de leden was het een verrassing wat er voor die dag was georganiseerd en waar we naar toe zouden gaan. Aanvankelijk werd dit in de bus door Herma en door de chauffeuse nog geheimgehouden om de spanning er nog een beetje in te houden.
De eerste stop was bij een restaurant in Werkendam bij de Biesbosch, waar we genoten van koffie/thee met appelgebak. Van daar reden we naar het Biesbosch Museum waar erg veel te zien was en waar we dus nog lang niet uitgekeken waren…… (lees verder in deel 2 van 3)

De foto’s geven een mooi beeld van deze dag. Deze staan in de fotogalerij.


Uitgaansdag c.q. Jubileumuitstapje (deel 2 van 3)

(vervolg van deel 1 van 3) ….Om 11 uur gingen we aan boord van een fluisterboot, waarmee een rondvaart van ruim een uur over de Biesbosch werd gemaakt. De naam “fluisterboot” werd geen eer aan gedaan, want door de leden werd er lustig op los gekletst. De sfeer zat er al goed in en wij hadden totaal geen hinder van het regenachtige weer. Van de Biesbosch ging het richting Tilburg en uiteindelijk stopten we bij Restaurant De Flierefluiter in Hilvarenbeek, waar we genoten van een Brabantse boerenkoffietafel. “De Flierefluiter” is een Bezoekerscentrum voor Kunst, Natuur & Ambacht en is gevestigd in een 120 jaar oude authentieke Brabantse Langgevelboerderij….. (lees verder in deel 3 van 3)

De foto’s van deze dag staan natuurlijk ook in de fotogalerij


Uitgaansdag c.q. Jubileumuitstapje (deel 3 van 3)

…. Vanaf De Flierefluister was het een kort ritje naar Museum Dansant in Hilvarenbeek. We kwamen terecht in een spiegelzaal in de sfeer van 1900 en kregen een prachtige en humorvolle uitleg over de diverse orgels in dit museum. Ook konden we genieten van de prachtige klanken van deze orgels, waarop ook nog flink door ons werd gedanst. Als afsluiting zongen we het lied Brabant en na dit geweldige evenement stapten we in de bus voor de rit naar Ommel. Daar kwamen ze rond kwart over zes aan en de diverse partners zaten ons al in zaal Eijsbouts op te wachten.
Nadat iedereen verzameld was bedankte het bestuur bij monde van onze voorzitster Marie-José Gondrie de Jubileumcommissie voor de organisatie van deze geweldige dag. Zeer gevarieerd, interessant en erg sfeervol. Marie-José vertelde vervolgens dat bij een verjaardag een cadeautje hoort. Dat cadeautje was voor een deel (5 euro) uit eigen zak van de leden betaald en zat in het betaalde bedrag voor de uitgaansdag. Eerst werd Piet van Tilburg in het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Piet is ook circa 25 jaar penningmeester geweest van ons koor en is ere-lid. Hij kreeg van Marie-José een fles wijn aangeboden en een tas met het logo van ons koor. Vervolgens kregen onze dirigente trudy Timmers en Rini de Greef die al 39 ½ jaar lid is ook de tas met logo aangeboden. Hierna kregen alle aanwezige leden de tas met logo uitgereikt; dat was dus het verjaardagscadeau. (De leden die niet aan de uitgaansdag hebben deelgenomen kunnen in het bezit komen van deze tas tegen betaling van 5 euro).
Onze voorzitster had een kort verslag gedaan van onze uitgaansdag en Jan Bukkems deed dit op muzikale wijze over. In de tekst van zijn lied had hij mooi verwoord wat wij die dag hadden beleefd.
Vanaf 7 uur ging de vlam in de barbecue’s en nadat het nodige gezegd en gedaan was konden we ons tegoed doen aan het eten. Dat gebeurde in een heel gezellige sfeer en nadat iedereen voldoende had gegeten en de drank rijkelijk ging vloeien bleef het gezellig toeven in Ommel.
De bestuursleden werden nog verrast door de jubileumcommissie, doordat ze elk een prachtige roos kregen aangeboden als dank voor hun inzet.
Trudy Timmers had ook nog een verrassing in petto. Ze had namelijk een opname in haar bezit gekregen van ons optreden in het Gouden Paren Concert in De Klepel. Jan Bukkems had dit op mini disk gezet en liet ons optreden horen. Op enkele bijgeluiden na kwam dit erg goed over; heel mooi.
Jan Bukkems bracht nog een lied ten gehore over 40 jaar Amuze, waarin een aantal liederen werden genoemd die we vroeger hebben gezongen. De avond werd verder muzikaal opgeluisterd door disjockey Rob Caljouw, waarbij nog diverse paren de dansvloer opzochten.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Jubileumdag en een heel gezellige afsluiting bij zaal Eijsbouts.

Verslag: Lau Joosten, secretaris

Voor een terugblik staan natuurlijk ook de foto’s in de fotogalerij.


Amuze en Da Capo in De Beiaard

Amuze en Da Capo in De Beiaard, een muzikale zondag op 10 november 2013. We maakten er samen een feest van. Muziek maken is heerlijk. In de toekomst nog eens doen, is de wens van leden en besturen.

Foto’s van deze middag staan in de fotogalerij.


Ceciliafeest met jubilarissen Winny, Annie en Ad

Op 14 november 2013 hielden we ons jaarlijks Ceciliafeest. Daarin huldigden we  jubilarissen Winny, Annie en Ad, liepen we rond met ruim 50 hoedjes, speelden wn retrospellen en waren er veel talentvolle optredens. Wow! Wat een mooie avond voor de leden.

De vrolijke foto’s staan uiteraard in de fotogalerij.


Amuze in De Nieuwenhof, 26 september 2013: Waanzinnig! Geweldig!

Amuze gaf een geweldig mooi optreden in Verzorgingshuis De Nieuwenhof in Deurne. Met aankondigingen in vele dialecten, grootse presentatie door Tonny Wijnands, veeltalige liederen, songs en chansons. Enthousiaste dirigente Trudy en alle koorleden kregen steeds veel applaus en werden zelfs toegezwaaid met vlaggen en WAANZINNIG! op sjaals. We komen graag in de toekomst weer naar De Nieuwenhof.


Te gast bij mannenzanggroep Bon Apart in Helden-Beringe

Deze zanggroep organiseerde op zondag 24 maart 2013 haar Lenteconcert in gemeenschapshuis De Wieksjlaag. Terwijl buiten de koude wind allerminst een lentegevoel gaf was het binnen heel sfeervol en gezellig met heel mooie optredens.

Om circa kwart over een mocht ons gemengd koor Amuze het spits afbijten, na het openings- en welkomstwoord van de voorzitter van Bon Apart, Jo van Horen. We openden met ons nieuw clublied Amuze zijn wij op de melodie van het laatste nummer van de Broadway en de tekst van Anne Marie Hoeben. Vervolgens brachten wij de liederen Here we are en de Pastorale. Hierna zongen we een aantal liederen uit de musical Broadway. Vervolgens zongen we Eres tu, waarin Lia Friesen de solo zong en als afsluiting zongen we Brabant. Dat alles onder begeleiding van onze dirigente Trudy Timmers en onder de muzikale begeleiding van pianiste Oksana Baljva.

Alles liep voortreffelijk en we zagen dan ook diverse keren een goedkeurend knikje van onze dirigente.

Na ons zeer geslaagd optreden was het de beurt aan de gemengde zangvereniging Le Rossignol uit Lottum. Dit koor staat onder leiding van dirigent Poul van Rooij, die ook dirigent is van het Astens Mannenkoor. Ook hier weer pianobegeleiding van Oksana Baljva, die hiermee een drukke middag had. Na Le Rossignol was er een optreden van zangeres Puck Versteegen, die werd begeleid door gitarist Jerome Lenders. Beide jonge muzikanten leverden een geweldige prestatie met goede zang en voortreffelijke begeleiding.

Na de pauze was het de beurt aan de vocalgroep Hoor´s uit Horst onder leiding van dirigent Ernst Lamers, waarbij voor de begeleiding nog 9 muzikanten aanwezig waren. Ernst Lamers kennen sommigen van ons nog van de tijd dat hij dirigent was van De Peelgalm (nu Amuze). Ook hier konden we weer genieten van mooie zang en goede begeleiding. De liederen die werden gebracht maakten deel uit van de nieuwe show die begin november wordt gehouden.

Vervolgens was het de beurt aan zanggroep Qvijf uit Geleen onder leiding van Jos Slangen. Deze groep, bestaande uit 2 mannen en 3 vrouwen, bracht een aantal Limburgse liederen, waarvan we vaak de tekst niet konden volgen. Wij waren dan ook de enige groep die niet uit Limburg kwam, dus het was min of meer een Limburgs feestje.

Als laatste trad de organiserende mannenzanggroep Bon Apart op onder leiding van hun nieuwe dirigent Bert Ramakers. Bij het lied Daar bij het kleine café aan de haven stonden alle leden van Amuze op en zongen het refrein uit volle borst mee.

Afsluitend kunnen we terugkijken op een heel geslaagd concert. Ondanks de lange zit was het zeer de moeite waard om tot het einde te blijven en daarna nog even gezellig na te borrelen.

Kijken hoe leuk het was? De foto’s staan in de fotogalerij.


Winterconcert in de Beiaard te Asten groot succes!

Het Winterconcert van Amuze op zondag 24 februari 2013 was een groot succes. Het begon al in winterse sferen. De vele bezoekers kwamen aangefietst, gereden of gewandeld door een dik pak versgevallen sneeuw. Iedereen kwam meteen in winterse sferen. Ook het programmaboekje sloot met een winterse foto van secretaris Lau en zijn vrouw Marjan goed aan bij de buitenwereld.

De voorzaal van De Beiaard raakte voller en voller, er kon echt niemand meer bij. Dus ook in de tussenzaal en zelfs in de achterzaal zaten luisteraars. Helaas kon de geluidsinstallatie niet alle luisteraars even goed bereiken, maar van het zicht van de drie prachtige koren hebben zij zeker kunnen genieten.

Het zwart en oranje van Amuze, het rood en zwart van Popkoor Skoor en het zwart en geel van Beek en Donks Gemengd Koor brachten kleur in de witte winterwereld.

En dan het repertoire en de uitvoeringen! Na de inleiding door voorzitster Marie-José Gondrie opende Gemengd Koor Amuze de middag met een swingend Here we are! We waren goed in vorm en gingen vlot door met de overige liederen. Op de foto´s is goed te zien dat we geconcentreerd waren, goed naar Trudie keken en ook de monden goed open hadden. Ons optreden viel goed in de smaak van het publiek, getuige het enthousiaste en langdurige applaus.

Na een korte pauze was de beurt aan Popkoor Skoor. Samen met hun combo brachten ze een wervelend optreden. Het was eigenlijk een mini-theater-show. Alles zonder map of muziek, met een pittige choreografie en zangers die van plaats wisselden. Amuze en alle bezoekers keken hun ogen uit, spitsten hun oren en genoten volop. Wow, Popkoor Skoor, jullie knalden gewoon op het podium.

In de volgende pauze werd door onze sponsor Asten Assurantiën (Christ van Gerwen) heerlijke zult, roggebrood en spek aangeboden aan alle bezoekers. Samen met de glühwein bracht dit de zaal nog meer in winterstemming. De temperatuur in de zaal had inmiddels zomerse waarden aangenomen, maar iedereen was weer klaar voor het laatste optreden.

Beek en Donks Gemengd Koor bracht in opperste concentratie en met veel kwaliteit een veelzijdig programma. De inleidingen werden door een van de leden verzorgd. Píu Non Si Trovano van Mozart, zoveel trouwelozen, wie had dat achter dit lieflijke lied vermoed? Aan de mooie koorklank was goed te horen dat leden en dirigent van dit koor veel ervaring hebben met meerstemmige samenzang. Extra leuk is het natuurlijk dat één van de leden van Amuze ook lid is van dit koor. Bas heeft het er maar druk mee!

Na dit optreden, de bloemen voor dirigenten en musici, sloot Marie-José het concert af met het slotwoord en de uitnodiging vooral nog gezellig na te praten. Velen gaven hieraan gehoor en het bleef nog lang erg gezellig in de Beiaard.

Amuze kan terugzien op een zeer geslaagde middag. De foto´s in de fotogalerij laten dit duidelijk zien. Geniet van de terugblik!


Kerstviering 2012 KBO Vlierden

Op donderdagavond 20 december 2012 luisterde Gemengd Koor Amuze de kerstviering op van de KBO te Vlierden.

Het koor werd gastvrij onthaald en bracht een aantal mooie liederen ten gehore zoals Joy to the world, When a child is born, First Nowell. Er was ruimte voor samenzang zoals bij: Wij komen tezamen , Er is een kindeke geboren, Stille Nacht. Verder werden mooie teksten gelezen door Jo Cortooms en Toos Vogels.
Annemarie Hoeben kon aantonen waarom de stal destijds zeker in Vlierden gestaan moet hebben…

Amuze was gekleed in het gebruikelijke zwart, deze keer met toevoeging van kerstversierselen.

Alles bij elkaar was het een sfeervol concert dat heel goed ontvangen werd door de toehoorders.

Een mooie foto staat in de fotogalerij.


Ceciliafeest, 30 november 2012

Tijdens de jaarlijkse viering van het Ceciliafeest werden dit jaar maar liefst 4 jubilarissen gehuldigd, te weten: Jo Cortooms, Nettie Mulder, Annelies van Oosterhout en Elly Arts. Zij zijn alle vier 12 1/2 jaar lid van Amuze, voorheen de Peelgalm.

Zij werden ieder op originele en persoonlijke wijze toegesproken door leden van het bestuur en ontvingen een zilveren speld en een mooi boeket bloemen. De avond werd opgeluisterd door artiest Tonny Wijnands, ons welbekend van de jaarlijkse optredens van het koor in de Nieuwenhof te Deurne. Dat idee bleek een schot in de roos.

Tonny is zo muzikaal, zo spits, zo gevat, zo optimistisch. Hij introduceerde op originele wijze de ene meezinger na de andere door middel van het ophalen van herinneringen en het vertellen van komische belevenissen en lokte zo heel wat reacties uit. Een paar akkoorden op de gitaar waren genoeg om iedereen aan het zingen te krijgen.

Al met al een heel feestelijke avond dus, vol muziek! Foto’s staan in de fotogalerij.


Uitwisseling met het Astens Mannenkoor

Op donderdag 22 november 2012 hadden we onze jaarlijkse uitwisseling met het Astens Mannenkoor (AM).

Deze keer was het AM te gast bij ons gemengd koor Amuze in zaal Eijsbouts te Ommel. Na onze repetitie van 20:00 tot 21:00 uur kwamen de leden van het AM binnen. Nadat beide koren elkaar hadden toegezongen werd het daarna nog een heel gezellige avond, waarbij diverse liederen uit het meezingboekje heel enthousiast werden meegezongen.

Mooie foto’s staan in de fotogalerij.


Statutenwijziging i.v.m. nieuwe naam Amuze gepasseerd bij de notaris

In de jaarvergadering van 26 januari 2012 kozen de leden van gemengd koor De Peelgalm voor de nieuwe naam Gemengd Koor Amuze. In de speciale ledenvergadering op 10 mei 2012 werden de noodzakelijke wijzigingen in de statuten besproken en met algemene stemmen goedgekeurd. Op 11 juli 2012 is de statutenwijziging gepasseerd bij de notaris.

De foto is het bewijs. Deze staat in de fotogalerij.


Presentatie nieuw logo aan leden Amuze

Op donderdag 28 juni 2012 presenteerde het bestuur van gemengd koor Amuze haar nieuwe logo aan de leden in Dienstencentrum De Beiaard te Asten.

Het logo staat natuurlijk op de foto. Zie daarvoor de fotogalerij.


Jaarvergadering Amuze 2012

In de jaarvergadering van 26 januari 2012 kozen de leden van gemengd koor De Peelgalm voor de nieuwe naam Gemengd Koor Amuze.


Ceciliafeest 2010

Tijdens het Ceciliafeest van Gemengd Koor de Peelgalm in Zaal Eijsbouts werden op 18 november maar liefst zes jubilarissen gehuldigd. 25 jaar lid waren alten Jeanne de Gouw en Joke Verberne en sopraan AnneMarie Hoeben. 12 1/2 jaar lid waren alten Leen van Hoek en Riny van Loon en bas Bas Kievit.

De huldiging van deze zes leden werd verricht door de vijf bestuursleden, als dank namens het hele koor voor jarenlange trouwe zang.

Het werd een gezellige avond in Spaanse sferen.

De foto’s staan in de fotogalerij.


Ceciliafeest 2009

Tijdens het Ceciliafeest op 12 november 2009 werden twee dames gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap en liefst drie dames vanwege hun 12 1/2 jarig lidmaatschap.

Elk bestuurslid huldigde een jubilaris, zodat deze taken mooi waren verdeeld en niet alles op de schouders van de voorzitter terecht kwam. Ria Verberne en Marjan Joosten werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap. Hanny Roxs, Marleen Franssen en Jet van Seggelen werden gehuldigd voor hun 12 1/2 jarig lidmaatschap.

Speciaal voor deze avond waren de Golden Liesjes uit Horst uitgenodigd om de avond met hun smartlappen op te luisteren. Het werd weer een hele gezellige avond.

De foto’s staan in de fotogalerij.


Jubileum 35-jarig bestaan

In het kader van het 35-jarig bestaan van De Peelgalm had een speciale activiteitencommissie op zondag 3 mei 2009 een leuke en verrassende dag georganiseerd. De leden met partners werden bij de molen verdeeld in diverse groepen en kregen een hele leuke en creatieve opdracht mee. Alle werkstukken die op de diverse locaties werden gemaakt werden daarna getoond in De Brouwerij, waar de dag ook feestelijk werd afgesloten.

Foto’s kijken? Deze staan in de fotogalerij.


Excursie Helicon 2008

Op 18 april 2008 werd door het koor een bezoek gebracht aan de Nederlandse Hippische Beroepsopleiding (NHB) van Helicon Opleidingen aan de Bruggenseweg in Deurne.

Door de heer Tonny van Berlo werden we rondgeleid door de diverse ruimten, zoals maneges, stallen, enz. Na deze excursie volgde een barbecue bij de atletiekbaan te Deurne, St. Jozefparochie.

Het was een heel interessante en gezellige dag.

Foto’s van deze excursie staan in de fotogalerij.