Lidmaatschap en lid worden

Wie lid is van Gemengd Koor Amuze betaalt jaarlijks een contributie aan de vereniging. Deze bedraagt sinds 2020 € 120 per jaar, bij voorkeur te voldoen via automatische incasso. Meer informatie hierover is beschikbaar bij de penningmeester.

Wie lid wil worden van Gemengd Koor Amuze, kan zich melden bij een van de bestuursleden. Vervolgens kan het aspirant-lid twee repetities bijwonen om een indruk te krijgen van het repertoire, de sfeer en de wijze van repeteren. Een stemtest bij de dirigent om te bepalen bij welke stem je het beste past is onderdeel van deze aspirant-fase. Een nieuw lid krijgt een proeftijd krijgt van 3 maanden. Tijdens die periode wordt beoordeeld of een nieuw lid ook daadwerkelijk de liederen mee kan zingen. Daarna wordt door bestuur en dirigente beslist of iemand definitief lid wordt.