Najaarsconcert Somerens Dameskoor met 4 koren, 7 oktober 2017