Privacyverklaring

Het bestuur van vereniging Gemengd Koor Amuze legt van elk lid de volgende gegevens vast: naam, voornaam, voorletters, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en datum toetreding. In verband met de privacywetgeving zijn al deze gegevens alleen bekend bij de bestuursleden. Verder zijn een deel van deze gegevens bekend bij leden van commissies en werkgroepen, die deze gegevens nodig hebben. Het bestuur heeft een overzicht (persoonsregister) opgesteld waarin is opgenomen wie welke gegevens gebruikt en waarom.

Alle leden ontvangen een ledenlijst met namen, adressen en telefoonnummers van de leden en een overzicht van de emailadressen van de leden. Leden die bezwaar hebben tegen verstrekking van gegevens binnen de vereniging, kunnen dat kenbaar maken bij de secretaris van de vereniging.

Op de website van de vereniging zijn per zangstem namen en foto’s van de leden geplaatst. Deze zijn alleen zichtbaar voor de leden via de invoering van een wachtwoord. Het wachtwoord wordt door de secretaris aan de leden verstrekt en regelmatig vernieuwd.

Van activiteiten en concerten worden verslagen en foto’s op de website van de vereniging en op facebook geplaatst. Leden die bezwaar hebben tegen een geplaatste foto, waarop hij of zij duidelijk herkenbaar is, kunnen dit melden bij de PR-commissie. Deze commissie zorgt er dan voor dat de betreffende persoon onherkenbaar wordt gemaakt of dat de foto wordt verwijderd.