Repetities en repertoire

Repetities

Op elke donderdagavond, uitgezonderd feestdagen en zomervakantie.
De repetities vinden plaats in Zaal Zegers, Emmastraat 40, 5721 HC Asten, van 20:00 tot 22:00 uur. Telefoonnummer Zaal Zegers is  0493 694095 .
Tijdens de repetitie is er om 21:00 uur 25 minuten koffie- c.q. theepauze.

Indien u bent verhinderd om aan een of meer repetities deel te nemen, dit s.v.p. melden aan:

Marie-José Gondrie, telefoonnummer zie ledenlijst, of via e-mail aan voorzitter@gemengdkooramuze.nl

Repertoire

Gemengd koor Amuze zingt een gevarieerd repertoire in meerdere talen. In de repetitiemap zitten stukken in allerlei sferen: licht klassiek, pop, musical, religieus, van oud tot heel eigentijds.

Op repetities wordt vooral a capella gezongen, bij concerten en de repetities die hieraan voorafgaan wordt het koor meestal begeleid door een pianist(e).

Zomaar enkele titels: Cent Mille Chansons, Brabant, ’n Abba medley, Avond, Pastorale, enkele nummers van Simon and Garfunkel zoals Sound of Silence, verschillende swingende canons.

Maar ook: Engelse madrigalen, het Magnificat, de Lourdesmis, Pavane, Tourdion.

Doordat de afgelopen jaren het aantal bassen is gereduceerd naar 3 mannen, wordt er steeds meer gekozen voor driestemmige muziek, vaak speciaal voor ons koor gearrangeerd. Op dit moment telt het koor 56 leden, waarvan 16 sopranen, 29 alten, 4 bassen en 7 tenoren.